1
00:02:13,259 --> 00:02:14,535
Vem si to.

2
00:02:19,078 --> 00:02:20,392
Tohle - tohle je....

3
00:02:20,492 --> 00:02:23,790
Není to legendární starodávný artefakt,
zrcadlo Yin a Yang?

4
00:02:23,890 --> 00:02:26,012
To je poprvé, co ho vidím.

5
00:02:27,037 --> 00:02:28,832
Zrcadlo Yin Yangu je mocné.

6
00:02:28,932 --> 00:02:32,848
Ujisti se,že ho použiješ
jen za důležité okolnosti.

7
00:02:36,562 --> 00:02:37,862
Pamatuj.

8
00:02:37,962 --> 00:02:41,891
Tvůj život je důležitější,
než cokoliv jiného.

9
00:02:43,696 --> 00:02:47,706
Musíš uniknout, ani když
nebudeš moct zachránit Fei Niao.

10
00:02:47,726 --> 00:02:48,749
Rozumíš?

11
00:02:48,849 --> 00:02:52,398
Učiteli, ale Fei Niao, on...
-Je ti to jasné?

12
00:02:57,189 --> 00:02:58,524
Rozumím.

13
00:03:02,493 --> 00:03:03,770
Tak to je dobře.

14
00:03:05,274 --> 00:03:06,901
Už je čas.

15
00:03:07,001 --> 00:03:08,579
Pošlu tě zpátky.

16
00:03:23,854 --> 00:03:25,149
Hopla !

17
00:03:38,687 --> 00:03:42,048
Co se stalo?
- Ta mladá dáma skočila.

18
00:03:42,986 --> 00:03:44,230
Tohle je nebezpečné!

19
00:03:57,046 --> 00:03:58,711
Slečno,jste v pořádku?

20
00:03:58,811 --> 00:04:00,556
Tohle byl vážnej pád.

21
00:04:00,656 --> 00:04:01,902
Slečno.

22
00:04:02,728 --> 00:04:04,928
Jak mohla spadnout odtamtud?

23
00:04:05,028 --> 00:04:07,017
Jste zraněná?
Ano, jste?

24
........