1
00:00:36,787 --> 00:00:38,538
Áno. Ahoj.

2
00:00:38,539 --> 00:00:41,457
Asi za 2 hodiny som doma.

3
00:00:41,458 --> 00:00:43,676
Áno, kúpim po ceste.

4
00:00:43,794 --> 00:00:46,262
Okay, miláčik. Maj sa.

5
00:01:00,435 --> 00:01:01,857
Zofia!

6
00:01:03,105 --> 00:01:04,982
Poď sem.

7
00:02:09,546 --> 00:02:11,013
Prosím.

8
00:02:41,244 --> 00:02:43,166
Šťastný let.

9
00:02:55,050 --> 00:03:00,680
<i>Dámy a páni, začíname s pristávaním
na Keflaviku.</i>

10
00:03:00,681 --> 00:03:04,016
<i>Sadni si na svoje miesta
a pripútajte sa.</i>

11
00:03:04,017 --> 00:03:07,687
<i>Sklopte stoly,
otvorte tienidlá.</i>

12
00:03:07,688 --> 00:03:11,399
<i>Operadlá dajte do zvislej polohy.</i>

13
00:03:11,400 --> 00:03:14,568
<i>Príručnú batožinu uložte
pod sedadlo,</i>

14
00:03:14,569 --> 00:03:17,530
<i>alebo do úložného priestoru
nad vami.</i>

15
00:03:17,531 --> 00:03:20,830
<i>Prosím, vypnite všetky elektronické
prístroje.</i>

16
00:04:05,287 --> 00:04:09,041
Mladá dáma?
Prosím, sadnite si na miesto.

17
00:06:15,625 --> 00:06:18,002
Myslela som, že si si našiel byt.

18
00:06:20,171 --> 00:06:22,173
Ale zrovna tam nemôžem byť.

19
00:06:22,591 --> 00:06:24,718
Tu tiež nemôžeš zostať.

20
00:06:26,052 --> 00:06:29,431
Mama, no tak.

21
00:06:31,308 --> 00:06:32,855
Len na pár dní.

22
00:06:45,697 --> 00:06:47,790
Čo keď ťa sledovali?

23
00:06:50,160 --> 00:06:52,207
Nesledovali.

24
........