1
00:01:04,545 --> 00:01:08,990
<i>Můj dům, moje pravidla,
moje kafe.</i>

2
00:01:43,357 --> 00:01:45,659
Dobré ráno,
pane Thrombey.

3
00:01:59,028 --> 00:02:01,605
Pane Thrombey,
jste nahoře?

4
00:02:01,992 --> 00:02:04,282
Pane Thrombey,
jdu dovnitř.

5
00:02:14,994 --> 00:02:16,356
Sakra!

6
00:02:16,382 --> 00:02:21,070
<i>NA NOŽE</i>

7
00:02:29,528 --> 00:02:33,590
<i>JEDEN TÝDEN
po úmrtí Harlana Thrombeyho</i>

8
00:02:37,088 --> 00:02:40,428
<i>Tys ho zabil! Ty šmejde!
Zavraždil jsi ho!</i>

9
00:02:40,428 --> 00:02:41,902
<i>Nikoho jsem nezabil.</i>

10
00:02:41,902 --> 00:02:45,745
<i>Podřízl jsi ho a nechal ho
vykrvácet na ulici jako podsvinče.</i>

11
00:02:45,745 --> 00:02:50,423
<i>A pak jsi mu rozdrtil lebku vozíkem
a spálil ruce, abys smazal otisky prstů.</i>

12
00:02:50,423 --> 00:02:51,547
<i>Nedokážeš mi to!</i>

13
00:02:51,547 --> 00:02:53,730
<i>Máme záběry z dětské chůvičky!</i>

14
00:02:53,730 --> 00:02:55,843
Alice, můžeš to prosím vypnout?

15
00:02:55,843 --> 00:02:56,911
Už to skoro končí.

16
00:02:56,911 --> 00:03:00,040
- Ne. Hned to vypni! - U mě nejde
Wi-fi, jen zjistím, kdo to byl.

17
00:03:00,042 --> 00:03:02,943
Vypni to! Alice!

18
00:03:02,943 --> 00:03:05,249
Nic to není, je to normální televize...

19
00:03:05,249 --> 00:03:07,564
Mluví tam o vraždění!

20
00:03:07,564 --> 00:03:13,150
Přítele tvé sestry podřízli,
tohle opravdu nemusí poslouchat!

21
00:03:13,155 --> 00:03:15,119
Měj trochu soucitu!

22
00:03:19,229 --> 00:03:21,262
Alice, klidně koukej.
Mně to nevadí.

23
........