1
00:00:14,640 --> 00:00:19,090
<i>Můj dům, moje pravidla,
moje kafe.</i>

2
00:00:53,450 --> 00:00:55,750
Dobré ráno,
pane Thrombey.

3
00:01:09,120 --> 00:01:11,700
Pane Thrombey,
jste nahoře?

4
00:01:12,090 --> 00:01:14,380
Pane Thrombey,
jdu dovnitř.

5
00:01:25,090 --> 00:01:26,450
Sakra!

6
00:01:26,480 --> 00:01:31,170
<i>NA NOŽE</i>

7
00:01:39,620 --> 00:01:43,690
<i>JEDEN TÝDEN
po úmrtí Harlana Thrombeyho</i>

8
00:01:47,180 --> 00:01:50,520
<i>Tys ho zabil! Ty šmejde!
Zavraždil jsi ho!</i>

9
00:01:50,520 --> 00:01:52,000
<i>Nikoho jsem nezabil.</i>

10
00:01:52,000 --> 00:01:55,840
<i>Podřízl jsi ho a nechal ho
vykrvácet na ulici jako podsvinče.</i>

11
00:01:55,840 --> 00:02:00,520
<i>A pak jsi mu rozdrtil lebku vozíkem
a spálil ruce, abys smazal otisky prstů.</i>

12
00:02:00,520 --> 00:02:01,640
<i>Nedokážeš mi to!</i>

13
00:02:01,640 --> 00:02:03,830
<i>Máme záběry z dětské chůvičky!</i>

14
00:02:03,830 --> 00:02:05,940
Alice, můžeš to prosím vypnout?

15
00:02:05,940 --> 00:02:07,010
Už to skoro končí.

16
00:02:07,010 --> 00:02:10,140
- Ne. Hned to vypni! - U mě nejde
Wi-fi, jen zjistím, kdo to byl.

17
00:02:10,140 --> 00:02:13,040
Vypni to! Alice!

18
00:02:13,040 --> 00:02:15,340
Nic to není, je to normální televize...

19
00:02:15,340 --> 00:02:17,660
Mluví tam o vraždění!

20
00:02:17,660 --> 00:02:23,250
Přítele tvé sestry podřízli,
tohle opravdu nemusí poslouchat!

21
00:02:23,250 --> 00:02:25,210
Měj trochu soucitu!

22
00:02:29,320 --> 00:02:31,360
Alice, klidně koukej.
Mně to nevadí.

23
........