1
00:00:14,450 --> 00:00:17,120
Otevřu to!

2
00:00:17,250 --> 00:00:20,860
- Neumíš otevřít zámek?
- Počkej chvíli, už to bude.

3
00:00:24,170 --> 00:00:26,210
Tarzane, už to skoro mám.

4
00:00:28,930 --> 00:00:30,569
Vykašli se na to, Dandi.

5
00:00:30,570 --> 00:00:34,290
- Už to nemusíš dělat.
- Proč to sakra nejde...

6
00:00:43,040 --> 00:00:44,820
Tak se otevři!

7
00:00:47,090 --> 00:00:49,010
Seru na to!

8
00:01:14,260 --> 00:01:16,220
Máte u sebe bazuku?

9
00:01:16,390 --> 00:01:18,460
Tenhle bys mohl zvládnout.

10
00:01:18,830 --> 00:01:20,670
Uhni.

11
00:01:33,800 --> 00:01:35,680
Pánové, až po vás.

12
00:01:35,900 --> 00:01:39,550
Pojď Fredo, jdeme si
nárokovat naše dědictví.

13
00:01:41,120 --> 00:01:44,160
Terribile má nejmíň dvacet nemovitostí

14
00:01:44,290 --> 00:01:48,060
- na cizí jména.
- Můžu je na nás přepsat.

15
00:01:49,260 --> 00:01:51,380
Přepiš na mě tuhle vilu.

16
00:01:51,404 --> 00:01:53,404
Žádnej problém.

17
00:01:53,590 --> 00:01:56,960
Beru si podkrovní
byt v Tor di Nona.

18
00:01:57,680 --> 00:02:02,160
Narodil jsem se tam jako chudák
a chci se tam vrátit jako král.

19
00:02:02,620 --> 00:02:06,190
Co chceš ty Fredo?

20
00:02:06,220 --> 00:02:09,360
- Nic nechci.
- Proč nic nechceš?

21
00:02:10,650 --> 00:02:13,890
Terribileho majetek
je mi u prdele.

22
00:02:16,120 --> 00:02:19,970
Pojď sem, Libanonče.
Podívej, co jsem našel.

23
00:02:20,120 --> 00:02:23,590
Suterénní byt v Trastevere,
........