1
00:00:05,839 --> 00:00:07,883
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,349 --> 00:00:16,808
PODLE PŘEDLOHY <i>BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ</i>

3
00:01:54,072 --> 00:01:56,033
Je tu loď i pro nás?

4
00:02:05,250 --> 00:02:06,918
Co je to za loď a kdo na ní je?

5
00:02:07,753 --> 00:02:10,839
Vojenští velitelé
a vysocí úředníci z Tongne.

6
00:02:11,965 --> 00:02:13,592
Všichni odpluli na té lodi.

7
00:02:13,925 --> 00:02:15,636
Ani neodvezli ta těla.

8
00:02:15,719 --> 00:02:16,928
Až zapadne slunce,

9
00:02:18,722 --> 00:02:20,182
zase se probudí.

10
00:02:23,894 --> 00:02:24,853
Je tu ještě jiná loď?

11
00:02:24,936 --> 00:02:28,273
Všechny včera shořely. Tahle jediná zbyla.

12
00:02:28,732 --> 00:02:31,693
Musíme najít místo,
kam se ti lidé před západem schovají.

13
00:02:32,611 --> 00:02:34,363
A co ty kasárny, kde jsme včera byli?

14
00:02:34,446 --> 00:02:36,448
Tam budou všichni v bezpečí.

15
00:02:36,823 --> 00:02:40,869
Zničili plot, aby tu loď opravili.

16
00:02:43,497 --> 00:02:44,998
Můžeme jít do Čijulhonu.

17
00:02:45,374 --> 00:02:48,126
Nakažení se odtamtud nemohli
několik dní dostat,

18
00:02:49,252 --> 00:02:50,879
takže se nedostanou ani dovnitř.

19
00:02:55,759 --> 00:02:56,760
Pojedeme do Čijulhonu.

20
00:02:56,843 --> 00:02:58,553
Kdo může jít, půjde pěšky.

21
00:02:58,929 --> 00:03:01,181
Staré a nemocné povezeme na vozech.

22
00:03:03,308 --> 00:03:04,518
Pospěšte si, lidi!

23
00:03:05,185 --> 00:03:06,311
Jedeme do Čijulhonu!

24
00:03:08,021 --> 00:03:09,147
Rychle!

25
........