1
00:00:05,001 --> 00:00:10,001
<b><i>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:01:31,302 --> 00:01:34,422
- Kapitán Jack Turner?
- Áno, pane.

3
00:01:34,423 --> 00:01:35,976
Je mi cťou stretnúť sa s vami, synku.

4
00:01:35,976 --> 00:01:38,420
Mrzí ma, že to nemohlo
počkať, kým sa zahojíte,

5
00:01:38,421 --> 00:01:41,781
ale v takejto veci
sa starostlivo držíme protokolu.

6
00:01:41,861 --> 00:01:43,225
Sadnite si, prosím.

7
00:01:44,582 --> 00:01:49,751
- Nuž... chápem.
- Dobre.

8
00:01:50,381 --> 00:01:54,021
Jack, musíme vás vypočuť ohľadne
udalostí, ku ktorým nedávno došlo.

9
00:01:54,101 --> 00:01:58,141
- Ohľadne všetkého, čo sa stalo.
- Žiaden detail nie je bezvýznamný.

10
00:01:58,221 --> 00:02:01,702
Chcem, aby ste vedeli, že prezident
Roosevelt osobne odporúča vás

11
00:02:01,798 --> 00:02:04,661
a všetkých z prepadového oddielu
podplukovníka Jimmyho Doolittla.

12
00:02:04,662 --> 00:02:06,617
Ako viete, po Pearl Harbore

13
00:02:06,618 --> 00:02:10,700
sa bombardovanie Tokia stalo
pre prezidenta vrcholne dôležitým.

14
00:02:10,701 --> 00:02:14,854
- Vy ste to fakt dokázali.
- Ďakujem, poručík.

15
00:02:19,781 --> 00:02:24,620
Koľkým... koľkým
z nás sa podarilo vrátiť?

16
00:02:24,621 --> 00:02:26,821
Než sa k tomu
dostaneme, kapitán Turner,

17
00:02:27,052 --> 00:02:31,180
je dôležité, aby sme počuli vaše
líčenie príbehu. Presný priebeh.

18
00:02:31,181 --> 00:02:33,622
Najmä to, čo ste zažili na zemi v Číne.

19
00:02:33,631 --> 00:02:35,979
Kto vám pomohol
a ako ste sa odtiaľ dostali.

20
00:02:38,861 --> 00:02:42,581
- A čo to dievča?
- To dievča bude v poriadku.

21
00:02:45,460 --> 00:02:48,933
Dobre. Nuž...

22
........