1
00:00:27,650 --> 00:00:30,591
VEĽKÝ ŽIAĽ

2
00:02:41,651 --> 00:02:45,092
NEW YORK CITY
VIANOCE 1947

3
00:02:52,651 --> 00:02:59,092
Významné udalosti, ktoré sú v tomto
filme znázornené sa skutočne stali.

4
00:02:59,116 --> 00:03:02,093
A niektoré z nich sa dejú stále.

5
00:03:02,353 --> 00:03:10,256
Hlavné postavy skutočne žili a mnohé
žijú dodnes, aj keď to nebolo ľahké.

6
00:03:28,466 --> 00:03:30,905
Poďme, za 20 minút máme byť na súde.

7
00:03:30,930 --> 00:03:34,741
- Náš najväčší prípad za dva mesiace.
- Takmer náš jediný.

8
00:03:35,937 --> 00:03:36,961
Poďme.

9
00:03:45,568 --> 00:03:46,739
Tak poď.

10
00:03:47,030 --> 00:03:50,174
- Čo sa deje?
- Niekto nás sleduje. Neotáčaj sa.

11
00:03:50,199 --> 00:03:52,811
- Skvelé!
- Poď sem... Rýchlo.

12
00:04:01,169 --> 00:04:02,460
Kto to bol?

13
00:04:03,878 --> 00:04:06,905
- Nejaký amatér.
- Možno súdny doručovateľ.

14
00:04:06,930 --> 00:04:09,627
Alebo príbuzný, ktorý sa chcel stretnúť.

15
00:04:09,757 --> 00:04:12,860
Sľúbil som Emme,
že už nebudem robiť Santa Clausa.

16
00:04:12,887 --> 00:04:15,902
- Plukovník Marcus?
- Veselé vianoce.

17
00:04:15,929 --> 00:04:19,718
Volám sa Safir a ide mi o súkromnú vec.

18
00:04:20,129 --> 00:04:22,413
Bert Harrison, môj právny partner.

19
00:04:22,439 --> 00:04:26,146
Pán Safir, ktorý rád rieši svoje
súkromné veci v obchodnom dome.

20
00:04:26,170 --> 00:04:28,514
Major Safir z Haganah...

21
00:04:28,660 --> 00:04:32,062
...tajnej armády
dočasnej vlády v Palestíne.

22
00:04:32,088 --> 00:04:34,817
Myslel som si, že bude lepšie
keď ma vo vašej kancelárii neuvidia.

........