1
00:00:01,051 --> 00:00:03,971
V Bibli se hodně mluví o lásce.

2
00:00:04,054 --> 00:00:07,391
"Miluj bližního svého."
"Bůh tak miloval svět."

3
00:00:07,766 --> 00:00:12,187
V listu Korintským se praví:
"Láska je trpělivá, laskavá."

4
00:00:12,271 --> 00:00:15,941
Ale co znamená
skutečně někoho milovat?

5
00:00:16,650 --> 00:00:18,569
Jak víte, Ježíš nám ukázal...

6
00:00:18,652 --> 00:00:21,822
-Vidíš to?
-Ne, ale mluv dál.

7
00:00:21,905 --> 00:00:22,990
Proč?

8
00:00:23,073 --> 00:00:26,910
Protože si rozbaluju bonbon
a nechci, aby to bylo slyšet.

9
00:00:26,994 --> 00:00:29,330
Jak to, že má bonbon?
Já chci taky.

10
00:00:29,413 --> 00:00:31,165
Jak to, že je neutišíš?

11
00:00:34,209 --> 00:00:36,670
Někdy k lásce stačí maličkosti:

12
00:00:36,754 --> 00:00:41,258
úsměv, poptat se, jak bylo v práci,
napsat povzbuzující vzkaz.

13
00:00:45,387 --> 00:00:48,807
-Vidíš? Mluví o Robin.
-Kdo je Robin?

14
00:00:49,183 --> 00:00:51,018
Přítelkyně pastora Jeffa.

15
00:00:51,185 --> 00:00:53,979
Máma je dala dohromady
a myslí si, jak je super.

16
00:00:55,481 --> 00:00:58,108
-Ale dala jsem je dohromady.
-Super.

17
00:00:58,192 --> 00:01:00,152
Tak schválně,
co Ježíš říká o tomhle.

18
00:01:11,455 --> 00:01:13,666
MALÝ SHELDON III.
11. díl

19
00:01:18,721 --> 00:01:20,139
Díky, že jste přišli.

20
00:01:20,222 --> 00:01:22,600
Pane pastore,
dostanou se slepice do nebe?

21
00:01:23,267 --> 00:01:26,520
V Bibli toho moc není
o duších zvířat, ale věřím,

22
00:01:26,604 --> 00:01:30,357
........