2
00:00:01,383 --> 00:00:03,219
V minulých dílech:

3
00:00:03,260 --> 00:00:06,680
Takže jdeme do devátého kruhu pekla,
abychom chytili rudého anděla.

4
00:00:06,722 --> 00:00:08,557
Michael, rudý anděl jsi ty.

5
00:00:08,599 --> 00:00:10,518
Vaši rodiče zemřeli kvůli mně.

6
00:00:10,559 --> 00:00:13,562
Otec byl xenoantropolog.
A matka astrofyzička.

7
00:00:13,604 --> 00:00:15,356
S Oddílem 31 by neměli
nic společného.

8
00:00:15,397 --> 00:00:17,691
Byl jsem nepozorný. Měl jsem
pro ochranu vašich rodičů udělat víc.

9
00:00:19,109 --> 00:00:22,238
Každým okamžikem, který pracuješ
pro Oddíl 31, dáváš najevo kým jsi.

10
00:00:22,279 --> 00:00:25,616
Ne vždy souhlasím s jejich postupy,
ale věřím, že to má smysl.

11
00:00:25,658 --> 00:00:29,411
Umělá inteligence, která infikovala Centrálu,
se kdykoliv může zase objevit.

12
00:00:32,706 --> 00:00:35,668
Kapitáne, jestli máme chytit
rudého anděla, musí být návnadou.

13
00:00:37,294 --> 00:00:38,504
Vypínám podporu života.

14
00:00:49,139 --> 00:00:50,307
Teď!

15
00:01:01,151 --> 00:01:02,736
Mami?

17
00:01:10,536 --> 00:01:13,539
Výzkumná stanice na Doctari Alfa,
Vulkánnská kolonie

18
00:01:13,539 --> 00:01:16,750
Podle rentgenové analýzy i GRB emisí
to vypadá, že se brzy změní v supernovu.

19
00:01:16,792 --> 00:01:21,172
Převádím její energii
do časového krystalu, test 9B.

20
00:01:21,213 --> 00:01:27,970
Nabíjení je na 70 % a stoupá. S trochou
štěstí budeme už brzo moct skočit.

21
00:01:28,012 --> 00:01:29,972
Mami, večeře!

22
00:01:30,014 --> 00:01:33,976
Věděli jste, že ve vesmíru se každou
sekundu z nějaké hvězdy stane supernova?

23
00:01:34,018 --> 00:01:38,439
A že během pár sekund vyzáří víc energie,
než naše slunce za 10 miliard let?

24
00:01:38,480 --> 00:01:40,024
........