1
00:00:06,833 --> 00:00:09,958
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:34,625 --> 00:00:35,625
SEDM

3
00:00:42,167 --> 00:00:44,583
CÍL

4
00:01:20,333 --> 00:01:22,958
Vážně jsi nejlepší zabiják na světě.

5
00:01:23,958 --> 00:01:25,458
Tady máš sto milionů. Vezmi si je.

6
00:01:32,708 --> 00:01:36,250
Je mi líto, ale někdo
mi zaplatil víc za vaši smrt.

7
00:01:47,375 --> 00:01:49,500
Byli bychom boháči.

8
00:01:49,583 --> 00:01:51,875
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUOZHI

9
00:01:51,958 --> 00:01:53,000
Jednou, prosím.

10
00:01:53,083 --> 00:01:55,000
Hned to bude. Chceš to ostré?

11
00:01:55,500 --> 00:01:57,333
Míň plic a víc drštěk, prosím.

12
00:02:05,875 --> 00:02:07,958
HOVĚZÍ VNITŘNOSTI ? LA SEDM

13
00:02:13,417 --> 00:02:14,500
Hotovo!

14
00:02:15,417 --> 00:02:17,917
Takových cirátů.

15
00:02:18,000 --> 00:02:19,833
Je to jen miska hovězích vnitřností.

16
00:02:20,333 --> 00:02:21,833
Běž domů jíst oháňku.

17
00:02:23,917 --> 00:02:26,208
Sedm, už ty vnitřnosti neprodávej.

18
00:02:27,250 --> 00:02:28,667
Budeme zabijáky.

19
00:02:28,750 --> 00:02:31,083
Je to skvěle placené,
s benefity a volnou pracovní dobou.

20
00:02:31,167 --> 00:02:32,917
Dostaneš i roční bonus
a cestuješ do zámoří.

21
00:02:33,000 --> 00:02:34,833
Kde jinde seženeš takové terno?

22
00:02:35,958 --> 00:02:37,917
To samé jsi říkal o prodeji vnitřností.

23
00:02:42,958 --> 00:02:45,708
Ty nechceš znát svou minulost?

24
00:02:48,000 --> 00:02:50,125
Má něco společného se zabíjením?

25
........