1
00:00:02,793 --> 00:00:10,446
COYOACÁN, DVA ROKY PO CONQUISTĚ

2
00:00:28,960 --> 00:00:30,260
<i>Ne!</i>

3
00:00:35,833 --> 00:00:36,833
Pane?

4
00:00:37,149 --> 00:00:38,949
Shánějí se po vaší milosti.

5
00:00:39,180 --> 00:00:40,640
- Lékař?
- Ne.

6
00:00:40,720 --> 00:00:42,160
Váš bývalý voják.

7
00:00:42,350 --> 00:00:44,230
Říká, že jste pro něj poslal.

8
00:00:44,390 --> 00:00:45,680
- Ať jde dál.
- Ano.

9
00:00:56,702 --> 00:00:57,702
Bernale.

10
00:00:58,177 --> 00:00:59,177
Kapitáne.

11
00:01:00,360 --> 00:01:04,072
Nevíš, jak si vážím, když v takovýto den
vidím přátelskou tvář.

12
00:01:06,294 --> 00:01:09,134
Nemohl jsem se vrátit
do Coatzacoalcos a nenavštívit vás.

13
00:01:09,268 --> 00:01:11,358
- Dobře. Víno?
- Ano.

14
00:01:14,176 --> 00:01:15,956
Všechno pěkně jedno po druhém.

15
00:01:16,210 --> 00:01:17,890
Na přátele, kteří už nejsou.

16
00:01:23,353 --> 00:01:25,780
- Na ty, kteří už nejsou.
- Na zdraví.

17
00:01:28,890 --> 00:01:29,970
Posaď se.

18
00:01:34,410 --> 00:01:35,790
Omluv ten nepořádek.

19
00:01:37,244 --> 00:01:38,744
Když už mluvíme o těch, co nejsou,

20
00:01:38,974 --> 00:01:40,934
je mi moc líto smrti vaší ženy.

21
00:01:41,530 --> 00:01:43,040
Asi jsi slyšel všechno.

22
00:01:43,214 --> 00:01:45,334
Juan Suárez, její bratr,
rozhlašuje, že jsem ji zabil.

23
00:01:45,410 --> 00:01:46,430
Pomluvy.

24
........