1
00:00:07,735 --> 00:00:09,647
<i>Jsme připraveni, dr. Brocku.</i>

2
00:00:27,454 --> 00:00:31,201
Pane Langu, jaké máte obtíže?

3
00:00:31,225 --> 00:00:34,685
Bolí to... moje pravé koleno.

4
00:00:51,445 --> 00:00:54,725
Leslie Varicková,
jaké máte obtíže?

5
00:00:54,749 --> 00:00:56,555
Vy si mě nepamatujete,
pane doktore?

6
00:00:56,579 --> 00:00:58,795
Chodím k vám už dlouho.

7
00:00:58,819 --> 00:01:01,176
Promiňte. Náročný den.

8
00:01:01,176 --> 00:01:03,421
- Kde to bolí?
- Koleno.

9
00:01:03,445 --> 00:01:05,246
Tady.

10
00:01:11,153 --> 00:01:13,965
Díky, doktore.
Věděla jsem, že to pochopíte.

11
00:01:13,989 --> 00:01:16,567
Jste ten nejlepší.

12
00:02:13,449 --> 00:02:16,061
Co to tu sakra děláte?

13
00:02:39,908 --> 00:02:44,594
Justine, pomoz mi.

14
00:02:53,756 --> 00:02:56,758
<i>Co to bylo? Haló?</i>

15
00:02:58,046 --> 00:02:59,614
<i>Haló?</i>

16
00:03:00,205 --> 00:03:01,747
<i>Haló?!</i>

17
00:03:02,899 --> 00:03:05,334
<i>Jste tam ještě?</i>

18
00:03:06,301 --> 00:03:09,448
<i>Paní, jste tam ještě?</i>

19
00:03:09,472 --> 00:03:11,507
<i>Justin je váš manžel?</i>

20
00:03:11,531 --> 00:03:14,299
<i>Zůstaňte se mnou.
Pomoc je na cestě.</i>

21
00:03:15,850 --> 00:03:17,895
FBI?

22
00:03:17,895 --> 00:03:19,895
FBI: Most Wanted

23
00:03:19,895 --> 00:03:22,495
FBI: Most Wanted
<font color="#ffff00">S01E01 – Dopesick</font>

24
00:03:23,985 --> 00:03:25,646
........