1
00:00:14,835 --> 00:00:16,747
<i>Jsme připraveni, dr. Brocku.</i>

2
00:00:34,554 --> 00:00:38,301
Pane Langu, jaké máte obtíže?

3
00:00:38,325 --> 00:00:41,785
Bolí to... moje pravé koleno.

4
00:00:58,545 --> 00:01:01,825
Leslie Varicková,
jaké máte obtíže?

5
00:01:01,849 --> 00:01:03,655
Vy si mě nepamatujete,
pane doktore?

6
00:01:03,679 --> 00:01:05,895
Chodím k vám už dlouho.

7
00:01:05,919 --> 00:01:08,276
Promiňte. Náročný den.

8
00:01:08,276 --> 00:01:10,521
- Kde to bolí?
- Koleno.

9
00:01:10,545 --> 00:01:12,346
Tady.

10
00:01:18,253 --> 00:01:21,065
Díky, doktore.
Věděla jsem, že to pochopíte.

11
00:01:21,089 --> 00:01:23,667
Jste ten nejlepší.

12
00:02:20,549 --> 00:02:23,161
Co to tu sakra děláte?

13
00:02:47,008 --> 00:02:51,694
Justine, pomoz mi.

14
00:03:00,856 --> 00:03:03,858
<i>Co to bylo? Haló?</i>

15
00:03:05,146 --> 00:03:06,714
<i>Haló?</i>

16
00:03:07,305 --> 00:03:08,847
<i>Haló?!</i>

17
00:03:09,999 --> 00:03:12,434
<i>Jste tam ještě?</i>

18
00:03:13,401 --> 00:03:16,548
<i>Paní, jste tam ještě?</i>

19
00:03:16,572 --> 00:03:18,607
<i>Justin je váš manžel?</i>

20
00:03:18,631 --> 00:03:21,399
<i>Zůstaňte se mnou.
Pomoc je na cestě.</i>

21
00:03:22,950 --> 00:03:24,995
FBI?

22
00:03:24,995 --> 00:03:26,995
FBI: Most Wanted

23
00:03:26,995 --> 00:03:29,595
FBI: Most Wanted
<font color="#ffff00">S01E01 – Dopesick</font>

24
00:03:31,085 --> 00:03:32,746
........