1
00:00:02,907 --> 00:00:04,930
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:04,931 --> 00:00:06,655
Zachráňte pasažierov.

3
00:00:06,656 --> 00:00:07,779
Som tehotná.

4
00:00:07,780 --> 00:00:09,647
Len som si myslela, že toto dieťa
by bolo niečo zvláštne ...

5
00:00:09,648 --> 00:00:10,705
čo by nás všetkých spojilo,

6
00:00:10,706 --> 00:00:12,876
keď všetko ostatné je také desivé.

7
00:00:12,877 --> 00:00:15,044
NSA, odhoďte zbraň!

8
00:00:18,149 --> 00:00:19,783
Pomôžte mi niekto!

9
00:00:19,784 --> 00:00:21,518
Vy ste doktorka Saanvi Bahlová, však?

10
00:00:21,519 --> 00:00:23,109
- Prepáčte, vy ste ... ?
- Troy Davis.

11
00:00:23,110 --> 00:00:24,767
Laboratórny technik na onkológii.

12
00:00:24,768 --> 00:00:26,756
Mám schôdzku ... s terapeutom.

13
00:00:26,757 --> 00:00:29,391
Michaela a ja,
je nám súdené byť spolu.

14
00:00:31,094 --> 00:00:32,862
Ustúp!

15
00:00:32,863 --> 00:00:34,729
Kde je Zeke?

16
00:00:34,730 --> 00:00:36,064
Newyorská polícia po ňom pátra.

17
00:00:36,065 --> 00:00:38,625
Prišla som vás požiadať, aby ste odvolali
hon na Zekeho.

18
00:00:38,626 --> 00:00:40,327
- Bola to nehoda.
- Postrelili vás

19
00:00:40,328 --> 00:00:41,751
a váš nový blízky priateľ ušiel.

20
00:00:41,752 --> 00:00:43,379
Tie volania povedali, že zomriete!

21
00:00:43,380 --> 00:00:44,870
Musíš byť s Michaelou,

22
00:00:44,871 --> 00:00:46,859
Nemá veľa času. A ani ty.

23
00:00:46,860 --> 00:00:48,340
Nikdy sa nedozvie o svojom dátume smrti.

24
00:00:48,341 --> 00:00:49,431
Je nevinný.
........