1
00:00:01,000 --> 00:00:02,769
<i>Minule v "Angie Tribeca"...</i>

2
00:00:02,802 --> 00:00:04,437
Je vzhůru.

3
00:00:05,077 --> 00:00:06,212
Seržant Pepper?

4
00:00:06,245 --> 00:00:07,246
Angie.

5
00:00:07,279 --> 00:00:08,681
Jak dlouho jsem byla mimo?

6
00:00:08,714 --> 00:00:09,949
Devět měsíců.

7
00:00:09,982 --> 00:00:11,684
Říkali, že jestli se probudíš,

8
00:00:11,717 --> 00:00:13,019
že už to nebudeš ty.

9
00:00:13,053 --> 00:00:14,521
- Je možné, že..
- Vás se nikdo neptal!

10
00:00:14,553 --> 00:00:15,788
Jestli ti přeskočí pokaždé,

11
00:00:15,822 --> 00:00:17,256
když se upadneš do kómatu

12
00:00:17,290 --> 00:00:18,959
a já tě opustím kvůli jiné ženě,

13
00:00:18,991 --> 00:00:20,893
která pak vychovává tvoje dítě,
o kterém si myslí, že je to dítě z mojí kanadské lásky,

14
00:00:20,927 --> 00:00:22,396
bude to dlouhá druhá série.

15
00:00:22,428 --> 00:00:25,866
- Tribeca.
- Angie, to jsem já.

16
00:00:25,898 --> 00:00:28,100
Seržant Pepper?

17
00:00:28,134 --> 00:00:29,904
Eddie?

18
00:00:35,404 --> 00:00:38,304
Musím říct, že s tebou vážně ráda mluvím.

19
00:00:38,330 --> 00:00:40,008
- Jo, já taky.
- To by bylo skvělé.

20
00:00:40,462 --> 00:00:42,344
Nemluvila jsem až moc o osobních věcech?

21
00:00:42,478 --> 00:00:44,400
Vůbec ne.
Důvod, proč jsem tady

22
00:00:44,426 --> 00:00:46,050
je ten, že jsem dostal kopačky,
takže bylo hezké vědět,

23
00:00:46,051 --> 00:00:47,683
že si tím prochází i někdo jiný.

24
00:00:47,717 --> 00:00:50,821
........