1
00:00:01,631 --> 00:00:03,048
Minule v "Angie Tribeca"...

2
00:00:03,048 --> 00:00:05,029
Je vzhůru.

3
00:00:05,115 --> 00:00:07,316
- Seržant Pepper?
- Angie.

4
00:00:07,318 --> 00:00:09,918
- Jak dlouho jsem byla mimo?
- Devět měsíců.

5
00:00:09,920 --> 00:00:12,254
A teď mi řekneš,
že se vídáš s někým jiným.

6
00:00:13,090 --> 00:00:15,383
Schollsová si myslí, že to dítě
mám s nějakou kočičkou z Kanady.

7
00:00:15,409 --> 00:00:16,632
Jo, s tím si nedělej starosti.

8
00:00:16,632 --> 00:00:17,542
Kdo je jeho matka?

9
00:00:17,568 --> 00:00:19,706
Je vážně tak důležité,
kdo je jeho matka?

10
00:00:19,708 --> 00:00:22,255
Vážně lidi zajímá,
kdo je jejich matka?

11
00:00:22,256 --> 00:00:23,656
Jsem připravená se vrátit
do práce, poručíku.

12
00:00:23,658 --> 00:00:25,046
Právě jsi se probrala z kómatu.

13
00:00:25,047 --> 00:00:27,114
Když Tribeca říká, že je
připravená, tak je připravená.

14
00:00:27,116 --> 00:00:28,877
Nebo vám musím ukázat mojí pěst?

15
00:00:28,903 --> 00:00:30,851
Napadlo mě, jestli bych
mohla vidět seznam návštěv

16
00:00:30,853 --> 00:00:32,419
když jsem byla v kómatu.

17
00:00:34,554 --> 00:00:37,844
Slyšeli jste o stránce "MeetNCheat.org"?

18
00:00:37,844 --> 00:00:39,027
Jejich servery byly napadeny.

19
00:00:39,028 --> 00:00:41,295
Tohle je všechno,
co ukradli z the Meet'N'Cheat,

20
00:00:41,297 --> 00:00:43,598
byly jména a adresy
všech návštevníků stránky.

21
00:00:43,600 --> 00:00:46,033
Udělali to tak, aby to vypadalo,
že to zveřenilo LAPD.

22
00:00:46,035 --> 00:00:48,202
Moje jméno je na tom seznamu.
Starosta Joe Perry.
........