1
00:00:22,705 --> 00:00:27,437
STUDIO LUX
UVÁDZA AMERICKÝ FILM

2
00:02:31,740 --> 00:02:33,139
Prepáčte.

3
00:02:39,539 --> 00:02:44,328
Vieš, ak si ten text nevedela doteraz,
už sa ho nedoučíš.

4
00:02:44,498 --> 00:02:47,672
- Vďaka, povzbudivé.
- Pekný kostým.

5
00:02:49,190 --> 00:02:52,113
- Nuž... nervózna?
- Áno.

6
00:02:53,819 --> 00:02:58,273
- Kde sedíš?
- Predný rad, stredný balkón, s Alannou.

7
00:02:59,672 --> 00:03:04,211
- Aha... Ona príde tiež?
- Jasné... Tešíme sa!

8
00:03:09,103 --> 00:03:11,628
- Ahoj!
- Ach, ahoj, zlatko.

9
00:03:11,799 --> 00:03:15,311
- Ahoj. Mrzí ma, že meškám.
Mal som problém. - Áno?

10
00:03:15,448 --> 00:03:18,701
Musel som stihnúť zoperovať
ešte jedno koleno. Môžeš to opraviť?

11
00:03:18,826 --> 00:03:22,786
- Nemali by ťa zneužívať ako začiatočníka.
- Oni si myslia, že ním som. Máš lístky?

12
00:03:22,911 --> 00:03:27,689
- Mám. - Hej, pane a dáma!
Môžem vidieť vaše lístky?

13
00:03:28,048 --> 00:03:32,635
Pre istotu skontrolujeme, či sú pravé.
Aha, vy máte bronzovú sériu.

14
00:03:32,783 --> 00:03:35,149
- To je problém?
- Menší.

15
00:03:35,524 --> 00:03:39,289
Môžem vám ich vymeniť za platinovú
sériu, za malý poplatok 22 dolárov.

16
00:03:39,448 --> 00:03:45,012
V podstate je to lepšia trieda, lepšie
sedadlá, a výťažok ide na charitu.

17
00:03:45,149 --> 00:03:47,048
- Ste Truman?
- Moja nemčina?

18
00:03:47,173 --> 00:03:50,704
- Naša dcéra vystupuje v hre, už musíme ísť.
- Áno, som Truman.

19
00:03:52,208 --> 00:03:54,685
Vaše lístky, vaše lístky!

20
00:03:56,808 --> 00:04:00,323
- Ahoj! Ako? - Dobre.
- Zohnal si program?

21
00:04:00,505 --> 00:04:04,975
........