1
00:03:42,084 --> 00:03:43,543
Kdy zemřeli rodiče Amaii?

2
00:03:44,418 --> 00:03:45,543
Před dvěma lety.

3
00:04:11,709 --> 00:04:13,084
Tohle byl Amaiin pokoj.

4
00:04:34,334 --> 00:04:35,543
Je to tu živé!

5
00:04:39,209 --> 00:04:40,584
Nemůžu se dočkat začít!

6
00:05:12,209 --> 00:05:13,376
DĚTI RUSKA
NEJSEM PO SMRTI

7
00:05:21,209 --> 00:05:23,793
-Můžu.
-Pamatuj na dohodu. Žádná politika.

8
00:05:24,418 --> 00:05:26,793
Ano, žádné politické ideologie.

9
00:05:27,793 --> 00:05:29,709
Začnu. Připrav se.

10
00:05:30,293 --> 00:05:32,043
Léto 1991.

11
00:05:32,793 --> 00:05:34,584
Moje matka Nuria Bellmuntová

12
00:05:34,876 --> 00:05:37,793
byla v jejich rodinném domě
v Lloret de Maru

13
00:05:37,876 --> 00:05:39,084
<i>na Costa Brava,</i>

14
00:05:41,793 --> 00:05:43,126
<i>když někdo její rodiče,</i>

15
00:05:43,709 --> 00:05:44,626
<i>moje prarodiče,</i>

16
00:05:45,126 --> 00:05:46,584
<i>přejel a zabil.</i>

17
00:05:47,668 --> 00:05:49,584
<i>Matce řekli, že to byla nehoda.</i>

18
00:05:57,876 --> 00:05:59,168
<i>Zůstala sama...</i>

19
00:06:00,459 --> 00:06:01,376
<i>v domě</i>

20
00:06:02,043 --> 00:06:03,418
<i>a létem před sebou.</i>

21
00:06:08,084 --> 00:06:10,793
<i>Přátelé a příbuzní ji utěšovali,</i>

22
00:06:11,459 --> 00:06:14,043
<i>ale ona se zamilovala do Rusa.</i>

23
00:06:25,584 --> 00:06:26,751
<i>Dimitrij nebyl Rus,</i>

24
00:06:27,418 --> 00:06:28,584
<i>byl to pitomý Gruzínec.</i>

25
........