1
00:00:00,860 --> 00:00:02,362
Videli ste...

2
00:00:02,394 --> 00:00:04,281
Podľa Okresnej Charty
v takomto prípade,

3
00:00:04,313 --> 00:00:06,307
keď zvolený šerif
zomrie v službe,

4
00:00:06,341 --> 00:00:09,655
Je na jeho miesto vymenovaný

5
00:00:09,680 --> 00:00:11,349
najdlhšie zvolený zástupca.

6
00:00:11,382 --> 00:00:12,884
Ste nový šerif
Los Angeles County.

7
00:00:12,917 --> 00:00:14,319
Ja nie som politik.

8
00:00:14,352 --> 00:00:16,321
Nezveríš túto prácu sudcovi.

9
00:00:16,355 --> 00:00:17,423
Pošleš zástupcu zákona.

10
00:00:17,456 --> 00:00:18,458
Som váš vodič.

11
00:00:18,491 --> 00:00:19,625
Odveziem sa sám, vďaka.

12
00:00:19,657 --> 00:00:21,694
Tiež som vaša ochranka.

13
00:00:21,726 --> 00:00:22,862
Ako jeho syn...

14
00:00:23,462 --> 00:00:25,565
si jediný, kto si zaslúži
nosiť toto.

15
00:00:28,967 --> 00:00:31,392
Ty a Teresa by ste mali zvážiť
opatrovníctvo tých detí.

16
00:00:31,425 --> 00:00:33,105


17
00:00:37,576 --> 00:00:39,412
Uži si hviezdu, pokiaľ môžeš.

18
00:00:39,644 --> 00:00:41,546
Pripútaj sa. Práve som začal.

19
00:00:43,781 --> 00:00:45,284
Sťahujem sa s prípadu šerif.

20
00:00:45,317 --> 00:00:46,784
Každý z nás sa stále vyrovnáva

21
00:00:46,817 --> 00:00:49,187
z nečakaným odchodom
šerifa Badforda.

22
00:00:50,421 --> 00:00:51,790
Nemyslím si,

23
00:00:51,823 --> 00:00:53,859
že keď zakladatelia nášho mesta
písali chartu,

24
........