1
00:00:07,840 --> 00:00:11,240
{\an8}<i>Kdysi dávno</i>
<i>by pro mě mít dítě byl problém.</i>

2
00:00:15,640 --> 00:00:18,600
{\an8}<i>Teď jsem byla ochotná</i>
<i>udělat vše pro její záchranu.</i>

3
00:00:18,680 --> 00:00:19,520
{\an8}Stůjte!

4
00:00:19,880 --> 00:00:22,960
{\an8}<i>Abych jí dala budoucnost,</i>
<i>kterou jsem já mít nemohla.</i>

5
00:00:24,360 --> 00:00:27,280
{\an8}Neublížím vám. Nehýbejte se.
Dejte mi ruku. Ne!

6
00:00:30,280 --> 00:00:32,800
{\an8}Lidio!

7
00:00:35,800 --> 00:00:36,800
{\an8}Lidio.

8
00:00:37,480 --> 00:00:40,320
{\an8}<i>Ležela jsem na zemi</i>
<i>a myslela jen na jedno:</i>

9
00:00:41,080 --> 00:00:43,680
{\an8}<i>mateřská láska překoná cokoli.</i>

10
00:01:02,680 --> 00:01:06,720
{\an8}Vezměte nás do jiné nemocnice.
Musíme jet do jiné nemocnice!

11
00:01:06,800 --> 00:01:07,640
{\an8}Pomoc!

12
00:01:07,720 --> 00:01:10,600
{\an8}<i>Ale opravdu to tak je?</i>
<i>Překoná všechnu nepřízeň?</i>

13
00:01:10,680 --> 00:01:11,720
Spadla. Nedýchá.

14
00:01:12,120 --> 00:01:15,080
Klid. Je v dobrých rukou.
Teď už to nechte na nás.

15
00:01:15,160 --> 00:01:17,160
{\an8}<i>Nebo je to lež, co si namlouváme?</i>

16
00:01:25,920 --> 00:01:28,720
Jsem těhotná.

17
00:01:35,760 --> 00:01:37,680
- Klid.
- Zachraňte moje dítě.

18
00:01:37,760 --> 00:01:39,360
- Klid.
- Prosím.

19
00:01:39,440 --> 00:01:42,040
- Ne.
- Uklidněte se.

20
00:01:42,120 --> 00:01:46,600
<i>Někdy, když máte pocit,</i>
<i>že vám dochází čas, začíná nový život.</i>

21
00:01:48,840 --> 00:01:52,880
{\an8}O PŮL ROKU POZDĚJI

22
00:01:56,200 --> 00:01:57,520
{\an8}Dceruško...

........