1
00:00:06,173 --> 00:00:08,759
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,220 --> 00:00:14,932
Sešli jsme se zde dnes, abychom spojili
životy dvou milujících se lidí.

3
00:00:15,724 --> 00:00:17,601
A abychom stvrdili jejich svazek.

4
00:00:18,393 --> 00:00:22,689
Rodinná láska není jen jednou
z našich zásad,

5
00:00:22,981 --> 00:00:26,527
ale také je pro nás všechny
zdrojem naděje.

6
00:00:28,612 --> 00:00:31,615
Vybrali jste si totem, který bude
toto nerozdělitelné pouto reprezentovat?

7
00:00:32,199 --> 00:00:33,033
Ano.

8
00:00:40,123 --> 00:00:44,127
Tyto prsteny budou symbolem vaší touhy

9
00:00:44,336 --> 00:00:46,213
kráčet životem společně.

10
00:00:48,131 --> 00:00:49,508
Frede, mluv se mnou.

11
00:00:49,591 --> 00:00:51,635
Právě se blížím ke tvé pozici.

12
00:01:04,731 --> 00:01:07,651
<i>Přísaháte, že dobro toho druhého</i>
<i>bude mít přednost</i>

13
00:01:07,734 --> 00:01:10,612
<i>před tím vaším, a to odteď až do smrti?</i>

14
00:01:17,661 --> 00:01:18,495
Ano.

15
00:01:22,708 --> 00:01:23,584
Ano.

16
00:01:26,086 --> 00:01:27,045
Světla!

17
00:01:28,130 --> 00:01:29,881
<i>Hodnocení výkonu dokončeno.</i>

18
00:01:34,261 --> 00:01:36,305
<i>Je mi ctí vám představit</i>

19
00:01:36,388 --> 00:01:40,601
<i>pana a paní Fredericka a Deloris Allenovy.</i>

20
00:01:41,643 --> 00:01:42,978
Gratuluji.

21
00:02:12,341 --> 00:02:13,425
Málem bych zapomněl.

22
00:02:14,217 --> 00:02:16,470
Vzorky ze symbolu v domě.

23
00:02:19,640 --> 00:02:21,975
- Zavolám ti, až něco zjistíme.
- Dobře.

24
00:02:38,575 --> 00:02:39,534
........