1
00:00:00,684 --> 00:00:02,499
Dog Swamp.

2
00:00:02,534 --> 00:00:05,674
Prosím, zahraj něco.
Jako za starejch dobrejch časů.

3
00:00:05,718 --> 00:00:07,584
A pak na to můžem vlítnout.

4
00:00:07,610 --> 00:00:08,674
Ahoj, tati.

5
00:00:08,710 --> 00:00:11,213
Chtěla jsem ti jenom říct,
že ty za to nemůžeš.

6
00:00:11,245 --> 00:00:13,902
- Lucky, pojeď, prosím.
- Ne, dneska se o sebe postarej sama.

7
00:00:14,022 --> 00:00:16,031
UŽ NEMŮŽU DÁL.
Do háje.

8
00:00:16,066 --> 00:00:17,685
Já nechtěla skočit!

9
00:00:17,711 --> 00:00:19,568
- Tak co je tohle?
- To psal Matty!

10
00:00:20,104 --> 00:00:22,862
- To je mi moc líto.
- Proč? Tys ten provaz neuvázal.

11
00:00:22,906 --> 00:00:24,304
Meg, je ti třináct?

12
00:00:24,340 --> 00:00:28,561
- Co když mě zabásnou?!
- Jseš sobeckej parchant!

13
00:00:28,607 --> 00:00:31,332
<i>Měl by ses vrátit domů.
Všichni děláme chyby.</i>

14
00:00:36,142 --> 00:00:37,506
Meg.

15
00:01:06,102 --> 00:01:08,266
Toby, nepošlap ten záhon. Toby!

16
00:01:13,707 --> 00:01:15,146
{\an3}To je můj pokoj!

17
00:01:15,185 --> 00:01:18,326
{\an3}Toby, skoč do auta
pro další krabice.

18
00:01:18,357 --> 00:01:19,412
Ale tati!

19
00:01:19,447 --> 00:01:22,368
Proč tu zůstal babiččin klavír?

20
00:01:22,403 --> 00:01:25,025
{\an3}Do domova si ho vzít nemohla,

21
00:01:25,052 --> 00:01:27,138
{\an3}tak řekla, ať si ho necháme.

22
00:01:27,182 --> 00:01:28,519
Není to prima?

23
00:01:28,554 --> 00:01:30,314
Je to spíš smutný.
........