1
00:00:06,006 --> 00:00:08,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,346 --> 00:00:13,639
Devadesát šest,

3
00:00:13,722 --> 00:00:17,643
devadesát sedm,
devadesát osm, devadesát devět,

4
00:00:17,726 --> 00:00:19,978
sto? Páni!

5
00:00:20,062 --> 00:00:22,648
Tolik opakování. Nejsi unavený?

6
00:00:22,731 --> 00:00:24,816
- Ne.
- Ano. Polož mě na zem, prosím.

7
00:00:24,900 --> 00:00:26,401
A ted' všichni zpátky do práce.

8
00:00:28,195 --> 00:00:29,613
Pardon. Kdo je to?

9
00:00:29,696 --> 00:00:30,697
Můj snoubenec, Carvell.

10
00:00:30,781 --> 00:00:34,701
NFL ho vyrazila, protože vyfukoval míče
a plnil je heliem.

11
00:00:34,785 --> 00:00:37,829
Nemůžou mi nic dokázat,
protože odletěly do vesmíru.

12
00:00:37,913 --> 00:00:40,415
Takže vy dva jste vážně
párek celebrit první kategorie, co?

13
00:00:40,499 --> 00:00:44,628
Ano. A jsme rádi, že až dopadne
ten meteorit, můžeme do bunkru celebrit.

14
00:00:45,212 --> 00:00:47,756
Totiž, až se nic nestane.

15
00:00:49,174 --> 00:00:50,509
Nejdůležitější věc:

16
00:00:50,592 --> 00:00:54,930
Blimpie nám dalo zakázku
na každotýdenní reportáž

17
00:00:55,013 --> 00:00:56,807
<i>Blimpie Hrdina týdne.</i>

18
00:00:56,890 --> 00:00:58,100
Katie, vezmeš si to ty.

19
00:00:58,183 --> 00:01:02,271
Takže je to něco jako medailon
někoho, kdo udělal něco hrdinského?

20
00:01:02,354 --> 00:01:05,357
Je to medailon sendviče,
který udělal něco hrdinského.

21
00:01:05,440 --> 00:01:06,817
Někdo nějaké návrhy?

22
00:01:06,900 --> 00:01:07,734
Já.

23
00:01:07,818 --> 00:01:11,697
Můžeme probrat možné následky
........