1
00:00:07,056 --> 00:00:10,004
Titulky - abeille

2
00:00:15,056 --> 00:00:17,684
Během posledních týdnů

3
00:00:17,767 --> 00:00:21,855
se té Carmen Sandiego podařilo
ukrást miliony of eur

4
00:00:21,860 --> 00:00:25,358
ze švýcarské banky,
luxusní umělecké galerie v Káhiře,

5
00:00:25,442 --> 00:00:27,360
i ze zábavního parku v Šanghaji.

6
00:00:27,444 --> 00:00:29,571
Načež se vypařila.

7
00:00:29,654 --> 00:00:31,698
Ústředí zatím tápá ve tmě

8
00:00:32,032 --> 00:00:36,327
kromě faktu, že pachatelka
má vždy šarlatový plášť a klobouk

9
00:00:36,330 --> 00:00:38,072
a předznamenuje své činy

10
00:00:38,079 --> 00:00:40,999
náhodnými veřejnými výstupy.

11
00:00:41,082 --> 00:00:44,544
Jako právě dnes u kavárny.

12
00:00:44,744 --> 00:00:48,965
<i>Musíme si položit otázku,
kdo sakra Carmen Sandiego je?</i>

13
00:00:49,048 --> 00:00:51,092
Proč by zloděj přitahoval pozornost

14
00:00:51,096 --> 00:00:53,960
zanecháváním stop
a nošením výrazných barev?

15
00:00:53,970 --> 00:00:56,097
Možná je pro ni krádež hrou.

16
00:00:56,181 --> 00:00:58,224
Ha! Tak hra skončila.

17
00:00:58,308 --> 00:01:01,644
Je teď v mých rukou,
i když nevím proč.

18
00:01:01,728 --> 00:01:04,439
Poitiers je bohaté město s historií.

19
00:01:04,522 --> 00:01:06,858
Možná má za cíl
drahocennou starožitnost

20
00:01:06,941 --> 00:01:09,778
nebo historický artefakt
z některého z kostelů...

21
00:01:11,738 --> 00:01:15,450
Slečno Argentová, jste agentka
Interpolu, ne průvodkyně.

22
00:01:15,658 --> 00:01:19,454
Takže přestaňte plácat
o nudných věcech.

23
00:01:19,537 --> 00:01:22,332
........