1
00:00:07,056 --> 00:00:10,004
Titulky - abeille

2
00:00:22,682 --> 00:00:24,866
Hráči, není
zrovna vhodná chvíle.

3
00:00:24,880 --> 00:00:26,389
<i>Nemůžeš se vymluvit
na "zákaz mobilů",</i>

4
00:00:26,401 --> 00:00:27,759
<i>když nejsi v kampusu.</i>

5
00:00:27,777 --> 00:00:30,613
<i>- Jedeme na výlet?
- Cože? Jak to víš?</i>

6
00:00:30,697 --> 00:00:33,177
Víš, jak jsem nemohl
ve tvé škole kvůli rušičkám

7
00:00:33,241 --> 00:00:35,035
zjistit tvou polohu?

8
00:00:35,118 --> 00:00:36,202
Tak víš co?

9
00:00:36,286 --> 00:00:38,496
Tvůj mobil mi
na obrazovce přímo svítí.

10
00:00:38,580 --> 00:00:40,182
<i>Zdá se, že právě
cestuješ po cestě...</i>

11
00:00:40,206 --> 00:00:42,041
Zadrž tu myšlenku.

12
00:00:42,125 --> 00:00:44,919
<i>Jsme u místa určení.
Zujměte pozice.</i>

13
00:00:45,003 --> 00:00:46,483
Ještě se ozvu!

14
00:00:50,884 --> 00:00:52,469
Nemám padák!

15
00:01:01,102 --> 00:01:04,022
Na co čekáš?
Kočkovité vždy přistanou na nohou!

16
00:01:06,232 --> 00:01:07,232
Hlavu vzhůru!

17
00:01:16,951 --> 00:01:17,952
Černá ovce?

18
00:01:18,286 --> 00:01:19,370
Nepouštěj mě.

19
00:01:28,046 --> 00:01:29,714
Zešílela jsi?

20
00:01:30,730 --> 00:01:35,206
Právě jsi ohrozila své bezpečí
a celou mou kriminální kariéru!

21
00:01:35,220 --> 00:01:36,781
Co udělá fakulta, až zjistí,

22
00:01:36,805 --> 00:01:38,640
že ses rozhodla
přifařit k naší misi?

23
00:01:38,723 --> 00:01:41,017
........