1
00:00:07,056 --> 00:00:10,004
Titulky - abeille

2
00:01:00,977 --> 00:01:03,605
Žádný svědek na výslech.

3
00:01:03,980 --> 00:01:08,193
Žádný ničemný zloděj ve vazbě
a žádná lest od Červené.

4
00:01:08,443 --> 00:01:11,196
Sledoval jsem Carmen Sandiego
až do Paříže a zpět

5
00:01:11,279 --> 00:01:13,239
beze známky svého úsilí.

6
00:01:15,366 --> 00:01:17,869
Teda skoro.

7
00:01:17,952 --> 00:01:20,121
Navrhuji znovu projít byt,

8
00:01:20,205 --> 00:01:23,583
který slečna Sandiego údajně
zkusila vykrást zde v Poitiers.

9
00:01:23,685 --> 00:01:25,490
Vykradla, slečno Argentová!

10
00:01:25,533 --> 00:01:28,004
Sledoval jsem, jak se
superzlodějka vypařila do noci

11
00:01:28,087 --> 00:01:30,799
s ukradeným předmětem
v jejím černém pytlíku.

12
00:01:32,175 --> 00:01:35,053
Jíst tolik mentolek není
dobré na prázdný žaludek.

13
00:01:35,136 --> 00:01:36,638
Dobrou, slečno Argentová.

14
00:01:36,846 --> 00:01:38,681
Měl byste zkontrolovat palivo...

15
00:01:38,932 --> 00:01:40,099
Teď.

16
00:01:53,071 --> 00:01:56,407
Měla jste pravdu, došlo mi...

17
00:01:58,159 --> 00:01:59,159
Palivo?

18
00:02:09,462 --> 00:02:10,505
Inspektore?

19
00:02:11,714 --> 00:02:13,424
Kam jste se poděl?

20
00:02:32,876 --> 00:02:35,568
<i>Hola, Červená.
Jaký je slunečný Ekvádor?</i>

21
00:02:35,697 --> 00:02:37,157
Mokrý.

22
00:02:37,365 --> 00:02:40,368
Určitě až doplaveš uvidíš
více z Jižní Ameriky.

23
00:02:40,451 --> 00:02:42,412
Možná i doplaveš níž

........