1
00:00:07,056 --> 00:00:10,004
Titulky - abeille

2
00:00:59,684 --> 00:01:06,232
Vážení kolegové fakulty VILE,
jak víte, mě, Gunnara Maelstroma,

3
00:01:06,306 --> 00:01:12,260
nazývali dementním,
nepříčetným, dokonce psychotikem.

4
00:01:12,363 --> 00:01:14,616
Oprávněně? Možná.

5
00:01:15,033 --> 00:01:17,327
Ale tohle jsou jen zástěrky,

6
00:01:17,660 --> 00:01:21,638
bezpečné roztřídění
mého jedinečného intelektu,

7
00:01:21,683 --> 00:01:26,127
který mi umožňuje vidět
příležitosti tam, kde jiní ne.

8
00:01:26,711 --> 00:01:30,381
Tak mi dovolte,
upoutat vaši pozornost ke

9
00:01:30,465 --> 00:01:36,095
samotnému základu zákona
a pořádku na západě.

10
00:01:36,346 --> 00:01:40,308
Podle mě to vypadá jako lvíče,
které honí svůj ocas.

11
00:01:41,643 --> 00:01:44,187
Špatná strana. Tohle.

12
00:01:44,813 --> 00:01:47,148
Magna Charta!

13
00:01:47,524 --> 00:01:50,443
Říkáš slova, kterým nerozumím.

14
00:01:50,527 --> 00:01:55,949
Trenérko Bruntová, jste obeznámena
s ústavou Spojených států?

15
00:01:56,282 --> 00:01:58,451
To teda. Jsem z Texasu.

16
00:01:58,535 --> 00:02:02,080
Přemýšlejte o Magna Charta
jako o její britské verzi

17
00:02:02,063 --> 00:02:04,930
napsané o více než 500 let dříve.

18
00:02:04,958 --> 00:02:07,127
A poprvé v historii,

19
00:02:07,210 --> 00:02:11,172
každý známý kus originálu
tohoto historického dokumentu,

20
00:02:11,256 --> 00:02:15,510
celkově 17,
bude vystaven pod jednou střechou.

21
00:02:16,177 --> 00:02:20,056
Zde, v tomto proslulém muzeu
v Bombaji v Indii.

22
00:02:20,849 --> 00:02:23,977
Což nám dává šanci je ukrást

........