1
00:00:14,370 --> 00:00:15,530
Madam...

2
00:00:16,290 --> 00:00:19,570
Lyro, tohle je tvůj nový domov.

3
00:00:24,130 --> 00:00:27,650
-To je všechno vaše?
-Ale to ne.

4
00:00:28,410 --> 00:00:30,010
Jen jedno podlaží.

5
00:00:33,890 --> 00:00:35,210
Jen běž.

6
00:00:37,090 --> 00:00:39,290
Nemůžu uvěřit, že je tohle
náš nový domov, Pante!

7
00:00:39,370 --> 00:00:41,450
Podívej, jak se ta podlaha leskne.

8
00:00:50,370 --> 00:00:52,250
Hned tě tu provedu.

9
00:00:53,330 --> 00:00:55,970
Tohle je obývací pokoj.

10
00:00:57,610 --> 00:00:58,930
Terasa...

11
00:00:59,530 --> 00:01:02,690
Tady mám ložnici

12
00:01:03,690 --> 00:01:05,370
a tohle je moje pracovna.

13
00:01:05,450 --> 00:01:08,970
A ráda bych,
kdybys mi do ní nechodila.

14
00:01:09,410 --> 00:01:12,930
A tady jsem připravila pokoj tobě.

15
00:01:14,770 --> 00:01:16,050
Počkám, až se zabydlíš.

16
00:01:22,570 --> 00:01:24,650
Já se topím!

17
00:01:25,810 --> 00:01:27,770
Já se topím!

18
00:01:28,170 --> 00:01:30,490
Je to tu mnohem
pohodlnější než v Oxfordu.

19
00:01:30,970 --> 00:01:32,730
A je to náš nový domov.

20
00:01:33,490 --> 00:01:36,250
I Rogerův. Až ho najde.

21
00:01:37,730 --> 00:01:39,250
Domov pro nás všechny.

22
00:01:54,770 --> 00:01:56,610
-Billy?
-Rogere!

23
00:01:57,010 --> 00:01:58,250
Billy Costo!

24
00:03:27,370 --> 00:03:31,570
JEHO TEMNÉ ESENCE
........