1
00:00:10,680 --> 00:00:12,040
Pusťte mě!

2
00:00:12,160 --> 00:00:13,520
Tady zaboč.

3
00:00:17,280 --> 00:00:20,440
Nikdo tu není.
Odvedeme tu holku dovnitř.

4
00:00:25,440 --> 00:00:27,560
Běž! Běž!

5
00:00:36,440 --> 00:00:38,480
Nech ho být! Nech ho být!

6
00:00:38,960 --> 00:00:40,760
Podívej se, jestli je někdo vzadu.

7
00:00:55,360 --> 00:00:56,640
Lyro?

8
00:00:57,000 --> 00:00:58,640
Tony Costa.

9
00:02:24,320 --> 00:02:28,760
JEHO TEMNÉ ESENCE
3. díl

10
00:02:43,440 --> 00:02:45,200
Začněte tam!

11
00:02:46,320 --> 00:02:49,840
Najděte cokoliv,
co je kacířské nebo nelegální.

12
00:03:10,640 --> 00:03:13,400
Můžete to sám sobě ulehčit.

13
00:03:16,720 --> 00:03:20,120
-Řekněte mi, kde je.
-Pustil jsem Lyru s vámi.

14
00:03:21,120 --> 00:03:23,000
Věřil jsem, že se o ni postaráte.

15
00:03:24,000 --> 00:03:26,880
Buď je tady, nebo víte, kde je.

16
00:03:26,960 --> 00:03:31,640
Nečekal jsem, že Boreal pochopí, co
je ochrana akademické půdy, ale vy...

17
00:03:31,720 --> 00:03:35,320
Ne, pane rektore,
ani já jsem to nikdy nepochopila.

18
00:03:35,640 --> 00:03:38,240
K čemu potřebuje věda ochranu?

19
00:03:39,720 --> 00:03:43,440
Vy nevěříte, že je potřeba
původní myšlenky chránit?

20
00:03:44,480 --> 00:03:47,680
Kdyby byla ta myšlenka dost chytrá,

21
00:03:47,960 --> 00:03:52,880
sama by si našla způsob,
jak se před Magisteriem ochránit.

22
00:03:56,480 --> 00:04:01,400
Ochrana akademické půdy je jen
způsob, jak chránit nabubřelé výsady.

23
00:04:01,720 --> 00:04:06,800
Už nechci poslouchat unavené starce
........