1
00:00:06,320 --> 00:00:09,680
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,360 --> 00:00:14,200
<i>Města.</i>

3
00:00:15,880 --> 00:00:18,560
<i>Ta nejméně přirozená místa na Zemi.</i>

4
00:00:21,720 --> 00:00:25,240
<i>Betonové džungle,</i>
<i>nepřátelské k volně žijícím tvorům.</i>

5
00:00:26,920 --> 00:00:27,960
<i>Ale v noci...</i>

6
00:00:29,920 --> 00:00:31,200
<i>je to něco jiného.</i>

7
00:00:39,040 --> 00:00:40,840
<i>Pod závojem temnoty...</i>

8
00:00:42,760 --> 00:00:44,760
<i>městský svět ožívá.</i>

9
00:00:50,440 --> 00:00:52,920
<i>S nejnovějšími kamerami...</i>

10
00:00:55,160 --> 00:01:00,040
<i>objevujeme pozoruhodné způsoby,</i>
<i>jakými zvířata zdolávají</i>

11
00:01:00,120 --> 00:01:02,520
<i>tento nový noční svět.</i>

12
00:01:10,800 --> 00:01:14,800
<i>Vítejte u nejpřekvapivější Země za noci.</i>

13
00:01:30,360 --> 00:01:34,760
<i>Po setmění můžeme ocenit,</i>
<i>jak se města rozrůstají.</i>

14
00:01:36,240 --> 00:01:39,320
<i>Je to nejrychleji rostoucí</i>
<i>habitat na Zemi.</i>

15
00:01:40,720 --> 00:01:45,720
<i>A nutí zvířata hledat nové způsoby,</i>
<i>jak v noci uspět.</i>

16
00:01:46,360 --> 00:01:50,920
MĚSTA, KTERÁ NESPÍ

17
00:01:57,360 --> 00:02:00,040
<i>Raný večer v jižní Africe.</i>

18
00:02:04,720 --> 00:02:09,200
<i>Stádo slonů následuje matriarchu.</i>

19
00:02:15,800 --> 00:02:18,520
<i>Kráčí ve stopách svých předků.</i>

20
00:02:20,760 --> 00:02:22,600
<i>Cestu zná nazpaměť.</i>

21
00:02:26,280 --> 00:02:29,600
<i>Ale dnes je jejich cesta zablokovaná.</i>

22
00:02:37,680 --> 00:02:39,880
<i>Během pouhých dvou generací</i>

23
00:02:39,960 --> 00:02:43,200
<i>se na migrační cestě slonů vynořilo město.</i>

24
00:02:45,720 --> 00:02:48,560
<i>Dobrá pastva je na druhé straně.</i>
........