1
00:00:06,631 --> 00:00:09,300
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,814 --> 00:00:24,190
- Danieli!
- Danieli!

3
00:00:24,399 --> 00:00:25,400
Danieli, prosím!

4
00:00:25,483 --> 00:00:27,360
Danieli! Tady! Jen jednu otázku!

5
00:00:28,361 --> 00:00:29,696
Danieli...

6
00:00:31,406 --> 00:00:32,240
Nahráváte?

7
00:00:34,075 --> 00:00:36,786
Než na cokoli odpovím,
chci učinit prohlášení.

8
00:00:37,912 --> 00:00:39,706
To, co jsem řekl o smrti svého otce

9
00:00:39,789 --> 00:00:41,708
a obvinil Vševědoucí a vládu,
byla lež.

10
00:00:41,791 --> 00:00:43,043
Co? Ale Danieli...

11
00:00:43,126 --> 00:00:45,462
Takže nemáte podezření o spoluúčasti?

12
00:00:46,004 --> 00:00:48,131
- Přesně tak.
- Proč jste mi lhal?

13
00:00:49,799 --> 00:00:51,551
Jsem z toho zničený.

14
00:00:51,634 --> 00:00:54,220
Snažím se s tím vyrovnat.
Bylo to unáhlené.

15
00:00:54,429 --> 00:00:55,930
Byla to vážná obvinění.

16
00:00:56,014 --> 00:00:59,017
Neuvažoval jste nad následky?
Proč teď odvoláváte?

17
00:00:59,642 --> 00:01:01,561
Přišel jsem sem veřejně říct,

18
00:01:01,978 --> 00:01:03,938
že se jménem své rodiny omlouvám.

19
00:01:04,522 --> 00:01:07,901
A znovu zdůrazňuji,
že neviním ani Vševědoucí ani radnici.

20
00:01:07,984 --> 00:01:10,445
Proč bychom měli věřit, že teď nelžete?

21
00:01:10,528 --> 00:01:12,322
Čeho jste tím chtěl docílit?

22
00:01:12,405 --> 00:01:13,531
Odškodnění,

23
00:01:13,615 --> 00:01:15,784
vzhledem k vašim záznamům,
když jste byl mladší?

........