1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
<i><b>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:08:42,677 --> 00:08:44,887
Ďalší deň v raji.

3
00:08:49,050 --> 00:08:51,150
Dnes i každý deň.

4
00:12:13,921 --> 00:12:16,323
<i>Po takej dobe sa stále hanbíš?</i>

5
00:12:16,624 --> 00:12:19,850
Prepáč, Syl. Tak ma vychovali.

6
00:12:20,895 --> 00:12:22,575
V pohode, zlatíčko.

7
00:12:51,225 --> 00:12:53,665
Prečo jej nepovedal, že ju miluje?

8
00:12:55,429 --> 00:12:58,230
Bál sa, že to neopätuje.

9
00:13:17,218 --> 00:13:20,552
Tak som mu povedala,
aby odpálil. A vtedy som to poznala.

10
00:13:21,322 --> 00:13:22,962
Chytrý ťah.

11
00:13:25,426 --> 00:13:28,860
Bum, bum. Áno!

12
00:13:29,397 --> 00:13:31,077
Konečne.

13
00:13:32,500 --> 00:13:35,140
Nechceš skontrolovať
a aktualizovať mapu?

14
00:13:35,970 --> 00:13:37,536
Iste.

15
00:13:52,987 --> 00:13:56,122
<i>Závaňa po údenom lososovi.</i>

16
00:13:56,123 --> 00:13:57,858
<i>Čakáte, že nemajú dobrý zrak,</i>

17
00:13:57,859 --> 00:14:00,560
<i>no majú lepší sluch
než puberťák masturbujúci</i>

18
00:14:00,561 --> 00:14:03,296
<i>v izbe s dvermi bez zámku.</i>

19
00:14:03,297 --> 00:14:05,650
<i>Takže ak ťa nájdu,
strieľaš s úmyslom zabiť.</i>

20
00:14:05,651 --> 00:14:09,135
<i>Choďte po hlave.
Ak zabijete mozog, zabijete aj beštiu.</i>

21
00:14:09,136 --> 00:14:12,470
<i>I keď nemáte guľky
či zbrane, nie ste bez možností.</i>

22
00:14:12,474 --> 00:14:17,244
<i>Dostaňte sa k vode.
K moru, jazeru, rieke.</i>

23
00:14:17,245 --> 00:14:21,014
<i>K olympijskému bazénu
vášho bohatého suseda. Skočte tam.</i>

........