1
00:00:23,950 --> 00:00:27,430
Divoženky slyší
bezčasý šepot bytostí,

2
00:00:27,590 --> 00:00:30,830
které procházejí mezi světy.

3
00:00:31,630 --> 00:00:36,990
Mluví o dítěti, které je
předurčeno k velkým činům.

4
00:00:37,270 --> 00:00:41,710
Pokud jí to však někdo
prozradí, neuspěje.

5
00:00:43,710 --> 00:00:46,110
Nebude na to ale sama.

6
00:00:55,150 --> 00:00:56,910
Pomůže jí chlapec,

7
00:00:57,070 --> 00:01:00,430
jehož osud je provázán s tím jejím.

8
00:01:02,310 --> 00:01:06,710
Společně všechno změní.

9
00:01:09,030 --> 00:01:12,310
-Opatrně tam vzadu, Tony.
-Vždyť ano!

10
00:01:13,070 --> 00:01:15,590
Ty zbraně potřebujeme,
dobře je hlídej!

11
00:01:15,750 --> 00:01:18,630
-Vždyť ano!
-Pane Scoresby, vy nejdete pěšky?

12
00:01:19,110 --> 00:01:23,070
Tři důvody.
První, strašlivě trpím na puchýře.

13
00:01:23,230 --> 00:01:25,310
Druhý, někdo musí hlídat balón.

14
00:01:25,470 --> 00:01:26,990
Já vám balón pohlídám.

15
00:01:27,230 --> 00:01:29,070
K tomu bys musela mít dovednosti.

16
00:01:29,230 --> 00:01:30,710
Já dovednosti mám.

17
00:01:30,870 --> 00:01:32,990
Musím uznat, že v tobě něco je.

18
00:01:33,350 --> 00:01:36,350
A třetí, nač chodit,
když se můžu vozit?

19
00:01:36,950 --> 00:01:40,630
-Tak proč neletíte balónem?
-Poletím, až to budu potřebovat.

20
00:01:41,430 --> 00:01:44,030
Nehodilo by se vidět, co je nahoře?

21
00:01:44,190 --> 00:01:45,350
To vidíme.

22
00:01:45,830 --> 00:01:49,190
A ten čarodějný daemon má
lepší oko, než kdy budu mít já.

23
00:01:50,750 --> 00:01:53,790
........