1
00:00:06,000 --> 00:00:08,000
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,708 --> 00:00:12,292
ČERVENÁ - ČERNÁ

3
00:00:50,292 --> 00:00:52,125
Kéž bych tu holku přivedl taky.

4
00:00:53,125 --> 00:00:55,333
Ale ostatní čarodějky jí pomohly utéct.

5
00:00:57,333 --> 00:00:59,333
Budu informovat Jeho Eminenci.

6
00:00:59,875 --> 00:01:02,375
Řekněte mu prosím,
že bych se s ním rád setkal.

7
00:01:02,458 --> 00:01:03,667
Až přijde čas.

8
00:01:04,833 --> 00:01:05,792
Čas utíká.

9
00:01:06,250 --> 00:01:08,917
A my s ním musíme držet krok, drahý Sante.

10
00:01:09,000 --> 00:01:10,125
Buďte trpělivý.

11
00:01:10,208 --> 00:01:11,250
Budu čekat.

12
00:01:12,458 --> 00:01:14,042
Ale byl jsem velmi trpělivý,

13
00:01:16,792 --> 00:01:18,833
Schovávaná ti nikdy nešla.

14
00:01:22,125 --> 00:01:24,542
Co je to za knihu? O čem to mluvíš?

15
00:01:25,292 --> 00:01:27,792
Máš hodně otázek na někoho,
kdo v nás nevěří.

16
00:01:30,083 --> 00:01:32,292
Vím toho dost na to,
abych věděl, co je správné.

17
00:01:33,417 --> 00:01:35,750
A právě naopak, já ti říkám,
co správné není.

18
00:01:37,167 --> 00:01:39,625
Za těch pár let, cos strávil v Římě...

19
00:01:40,250 --> 00:01:42,583
jsi zapomněl na jediné, na čem záleží.

20
00:01:43,542 --> 00:01:44,375
Na svou rodinu.

21
00:01:44,458 --> 00:01:46,833
Své rodiny si vážím víc, než sám sebe.

22
00:01:47,667 --> 00:01:49,667
Ale ne tak, jako té dívky.

23
00:01:54,250 --> 00:01:55,625
Nic o ní nevíš.

24
00:01:56,292 --> 00:01:57,542
Ani čeho je schopná.

........