1
00:00:06,833 --> 00:00:10,542
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,875 --> 00:00:20,250
Ragnarok - označení pro konec světa
v severské mytologii.

3
00:00:20,333 --> 00:00:22,583
Ragnarok začíná přírodními pohromami

4
00:00:22,667 --> 00:00:26,833
a vrcholí velikou bitvou mezi bohy a obry.

5
00:00:42,958 --> 00:00:47,250
EDDA, NORSKO

6
00:01:09,875 --> 00:01:11,500
Tak tady budu pracovat.

7
00:01:19,792 --> 00:01:21,333
To je ale díra.

8
00:01:21,417 --> 00:01:24,042
No tak, Lauritsi, je to rozkošné městečko.

9
00:01:24,667 --> 00:01:26,208
Pamatujete si to místo?

10
00:01:35,917 --> 00:01:37,833
- Bude tu fajn.
- Zavři, je zima.

11
00:01:44,958 --> 00:01:46,208
Pozor, kamaráde.

12
00:01:50,000 --> 00:01:51,542
Objeď ho.

13
00:01:51,625 --> 00:01:54,833
Odbočuje doprava.

14
00:01:56,042 --> 00:01:57,250
Asi potřebuje pomoc.

15
00:01:59,708 --> 00:02:00,917
To mě poser.

16
00:02:04,583 --> 00:02:05,750
Magne už je takový.

17
00:02:06,875 --> 00:02:10,417
Dobrý den. Potřebujete pomoc?

18
00:02:12,542 --> 00:02:15,542
Víš, jak je tohle město divné?

19
00:02:18,125 --> 00:02:21,208
Ukažte. Jak se to startuje?

20
00:02:28,125 --> 00:02:29,333
Tak, to je ono.

21
00:02:31,625 --> 00:02:33,167
Poradíte si? Zvládnete to?

22
00:02:33,250 --> 00:02:34,667
Jo, v pořádku.

23
00:02:36,792 --> 00:02:38,583
Jsi hodný chlapec.

24
00:03:15,042 --> 00:03:16,167
Tak už pojedeme?

25
00:03:16,250 --> 00:03:17,208
........