1
00:00:06,833 --> 00:00:10,542
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,750 --> 00:00:19,833
Thór, jeden z nejmocnějších bohů
severské mytologie,

3
00:00:19,917 --> 00:00:24,167
vládl nad počasím a přírodními silami,
bojoval s nepřáteli civilizace

4
00:00:24,250 --> 00:00:26,583
a představoval zákon a pořádek.

5
00:00:38,708 --> 00:00:40,250
Měl bys něco sníst, Magne.

6
00:00:46,208 --> 00:00:47,958
Dáváš si do kafe moc cukru.

7
00:00:48,667 --> 00:00:51,000
- Půjdeme.
- Musíš se víc obléct.

8
00:00:51,083 --> 00:00:52,000
Není potřeba.

9
00:00:53,625 --> 00:00:54,708
Dnes bude teplo.

10
00:00:59,458 --> 00:01:00,333
Nasaď si je.

11
00:01:01,458 --> 00:01:02,292
Ne.

12
00:01:07,667 --> 00:01:09,625
Budeš na něj dávat pozor?

13
00:01:15,958 --> 00:01:17,083
Tak se mějte!

14
00:01:24,250 --> 00:01:28,583
2. DÍL
541 METRŮ

15
00:01:36,958 --> 00:01:39,958
Ahoj! Jsi v pořádku?

16
00:01:41,458 --> 00:01:44,083
- Co se tam nahoře stalo?
- Já nevím.

17
00:01:44,708 --> 00:01:46,833
Proč jste tam šli, zatarasenou cestou?

18
00:01:47,958 --> 00:01:50,667
- Ale to nebylo...
- Proč jsi ji nechal samotnou?

19
00:01:51,250 --> 00:01:53,500
Pojď, musíme jít.

20
00:01:55,708 --> 00:01:59,333
Viděly jste ten pomník pro Isoldu,
co vytvořili přes Facebook?

21
00:01:59,417 --> 00:02:00,417
Ne.

22
00:02:32,958 --> 00:02:34,125
Milí studenti,

23
00:02:35,250 --> 00:02:36,917
měli byste teď mít dějepis,

24
........