1
00:00:06,833 --> 00:00:09,500
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,917 --> 00:00:20,333
Obři - souhrnný pojem
pro různé nadpřirozené bytosti

3
00:00:20,417 --> 00:00:22,083
v severské mytologii.

4
00:00:22,167 --> 00:00:25,833
Byla jim přisuzována
ukvapená a často ničivá povaha.

5
00:00:25,917 --> 00:00:28,042
Úhlavní nepřátelé bohů.

6
00:00:34,167 --> 00:00:35,667
Tak jo. Dvacet vteřin.

7
00:00:37,833 --> 00:00:39,083
To je blbej nápad.

8
00:00:40,208 --> 00:00:42,042
Tobě sluchátka neukradli.

9
00:00:43,000 --> 00:00:44,292
Vím, že to byl on.

10
00:00:44,542 --> 00:00:47,167
- Jistě?
- Jo! Nech to na mně.

11
00:00:47,250 --> 00:00:49,583
Ty tam jen výhrůžně postávej.

12
00:00:50,833 --> 00:00:52,333
- Lauritsi...
- Teď ne.

13
00:00:55,833 --> 00:00:58,542
- Chceme si s tebou promluvit.
- Co blbneš?

14
00:00:58,625 --> 00:01:00,125
Cos dělal minulou sobotu?

15
00:01:00,208 --> 00:01:03,333
Celý město bylo na pohřbu tý holky,
jenom ty ne!

16
00:01:03,792 --> 00:01:06,708
Protože jsi nám vykrádal dům,
že je to tak?

17
00:01:08,083 --> 00:01:09,542
Ukradl jsi mi sluchátka.

18
00:01:09,625 --> 00:01:11,792
Nevím, o čem to mluvíš.

19
00:01:11,875 --> 00:01:13,208
Víš, co můžeme udělat?

20
00:01:14,625 --> 00:01:16,250
Tak sakra, pomoz mi!

21
00:01:20,417 --> 00:01:21,375
Co blbneš, vole?

22
00:01:22,917 --> 00:01:25,083
- Přeskočilo ti?
- Byl jsi tam?

23
00:01:26,792 --> 00:01:29,292
Jo, byl jsem tam a vzal jsem je.

........