1
00:00:07,833 --> 00:00:11,500
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,333 --> 00:00:20,333
NESTVŮRY CHAOSU

3
00:00:20,417 --> 00:00:24,625
V severské mytologii označení oblud,
které bojovaly s obry proti bohům.

4
00:00:24,708 --> 00:00:28,792
Nejznámější jsou had Jörmungandr,
vlk Fenri a pekelný pes Garm.

5
00:00:39,292 --> 00:00:40,375
<i>Záznam.</i>

6
00:00:42,333 --> 00:00:43,875
<i>Nevím, co se včera stalo.</i>

7
00:00:45,333 --> 00:00:46,333
<i>Něco mi dali.</i>

8
00:00:47,583 --> 00:00:48,833
<i>Co v té medovině bylo?</i>

9
00:00:53,000 --> 00:00:54,667
<i>Přestal jsem se ovládat.</i>

10
00:00:56,125 --> 00:00:57,458
<i>Co bylo v tom zrcadle?</i>

11
00:01:10,625 --> 00:01:11,500
Vidare, ne.

12
00:01:12,500 --> 00:01:13,458
Ano.

13
00:01:13,750 --> 00:01:15,000
Válečná porada.

14
00:01:16,208 --> 00:01:17,875
Neměla by nejdřív být válka?

15
00:01:17,958 --> 00:01:20,708
Jistě, někdo jako on
se už tisíc let neobjevil.

16
00:01:20,792 --> 00:01:22,208
Ani nevíte, kdo je.

17
00:01:22,292 --> 00:01:25,833
To ne, ale víme,
že dokáže věci, které lidé nedokážou.

18
00:01:25,917 --> 00:01:27,958
Takže pochází ze starého světa.

19
00:01:28,042 --> 00:01:29,250
Je jedním z nich?

20
00:01:29,500 --> 00:01:31,500
Nemožné. Všichni tenkrát zemřeli.

21
00:01:32,250 --> 00:01:34,250
Bylo to bitevní pole, chaos.

22
00:01:34,333 --> 00:01:38,042
- Od oné bitvy není nikdo jako my.
- Ne, ale teď se vrátili.

23
00:01:39,042 --> 00:01:40,333
A to volá po zásahu.

24
00:02:05,125 --> 00:02:06,792
Oči všech se upírají na nás.
........