1
00:00:01,044 --> 00:00:03,525
Šerif Hollister.

2
00:00:03,568 --> 00:00:05,179
Stále si zvykám,
ako to znie.

3
00:00:06,093 --> 00:00:07,703
Videli ste:

4
00:00:09,052 --> 00:00:10,053
Hej, neviem nájsť...

5
00:00:11,750 --> 00:00:13,230
Ospravedlňujem sa.
Nevedel som

6
00:00:13,274 --> 00:00:14,492
Nemusíš sa ospravedlňovať.

7
00:00:14,536 --> 00:00:15,841
Musíš si všímať.

8
00:00:15,885 --> 00:00:18,279
Pri tejto práci.
Nakráčaš do situácie,

9
00:00:18,322 --> 00:00:20,063
kde budeš mať pár sekúnd,

10
00:00:20,107 --> 00:00:21,891
aby si zistil, o čo ide.

11
00:00:23,371 --> 00:00:25,025
Myslím to vážne.

12
00:00:25,068 --> 00:00:27,331
Všetci tu ste stratili kontakt s tým,
ako to vonku vypadá.

13
00:00:27,375 --> 00:00:30,204
je čas nadviazať kontakt
s vašim vnútorným zástupcom.

14
00:00:30,247 --> 00:00:32,293
Ahoj Levon? Ešte žiješ?

15
00:00:33,816 --> 00:00:35,470
Čo s ním je?

16
00:00:35,513 --> 00:00:36,775
Človeče, chcem povedať,
že v meste

17
00:00:36,819 --> 00:00:38,473
je nový šerif.

18
00:00:38,516 --> 00:00:39,952
Hej šéfe,
volám vám,

19
00:00:39,996 --> 00:00:41,171
aké vám chutí pivo.

20
00:00:41,215 --> 00:00:42,999
Prepáč Bill, hovoril som mu,
nech nevolá.

21
00:00:43,043 --> 00:00:44,392
Harris polož to.

22
00:00:52,922 --> 00:00:53,966
Presakovanie.

23
00:00:56,491 --> 00:00:58,493
Stabilizované.

........