1
00:00:06,858 --> 00:00:08,858
<font color="#80ffff">? Nicole Bus ?
? You ?</font>

2
00:00:31,982 --> 00:00:34,494
Co se děje, děvče?
Máš chuť si zatancovat?

3
00:00:34,518 --> 00:00:36,529
Ani ne, ale díky.

4
00:00:36,553 --> 00:00:40,767
Mayo, vím, co se děje.
Takže možná ty a já ...

5
00:00:40,791 --> 00:00:43,136
? Cítím se volná jako pták ?

6
00:00:46,163 --> 00:00:50,176
? Létám okolo v modrém ?

7
00:00:50,200 --> 00:00:54,270
? Tak dlouho, zlato ?

8
00:00:54,294 --> 00:00:56,282
? Jak dlouho chci... ?

9
00:01:12,556 --> 00:01:13,855
Ne!

10
00:01:31,408 --> 00:01:34,800
FBI
<font color="#ffff00"><i>S02E14 – Studio Gangster</i></font>

11
00:01:36,513 --> 00:01:38,958
Nebudeme podnikat žádné
oficiální disciplinární kroky,

12
00:01:38,982 --> 00:01:41,920
ale chtěla jsem vás
na to upozornit.

13
00:01:42,215 --> 00:01:44,797
Dělal si legraci
z jiného studenta.

14
00:01:44,821 --> 00:01:47,356
Děkuji, a jak už jsem řekla,

15
00:01:47,380 --> 00:01:48,680
je nám líto, že se to stalo,

16
00:01:48,704 --> 00:01:49,971
Ano, souhlasím. Samozřejmě.

17
00:01:49,995 --> 00:01:54,173
Neagresivní šikana
je stále vážným problémem

18
00:01:54,197 --> 00:01:55,742
a porušením našeho
kodexu chování.

19
00:01:55,766 --> 00:01:58,511
Ano , jasně.
S tím naprosto souhlasím.

20
00:01:58,535 --> 00:02:01,112
Takže si promluvíme s Tylerem
a ujistíme se,

21
00:02:01,136 --> 00:02:03,583
že se to nebude
opakovat, dobře?

22
00:02:03,607 --> 00:02:04,851
Mockrát děkuji.

........