1
00:00:37,046 --> 00:00:42,046
Přeložil: Wonderful

2
00:00:47,470 --> 00:00:50,320
Inspirováno skutečnými událostmi.

3
00:01:32,150 --> 00:01:35,000
Svět je zapálen ohněm.

4
00:01:35,700 --> 00:01:40,700
Stroje jsou dány do pohybu
rukou, nohou nebo párou.

5
00:01:41,700 --> 00:01:45,200
Inženýr George Westinghouse dosáhl bohatství
díky vynálezu železniční aerobrzdy.

6
00:01:45,250 --> 00:01:49,425
Investoval jmění do zemního plynu a věřil,
že bude budoucností osvětlení a průmyslu.

7
00:01:49,500 --> 00:01:55,500
Vynálezce Thomas Edison, světoznámý, ale chudý,
pracoval na kvalitnější náhradě: elektřině.

8
00:01:56,000 --> 00:02:00,500
Chystali se započít závod
o stvoření moderního světa.

9
00:03:19,417 --> 00:03:20,792
Chlapci!

10
00:03:32,292 --> 00:03:34,375
Snad jste si vzali šekové knížky.

11
00:03:56,834 --> 00:03:59,500
Aerobrzdy jsou Georgova nová posedlost.

12
00:03:59,584 --> 00:04:02,042
Změnou rozměrů trubek

13
00:04:02,125 --> 00:04:05,709
zvládne těžit zemní plyn 20 mil pod zemí.

14
00:04:05,792 --> 00:04:07,542
Jako střílet zbraní.

15
00:04:07,625 --> 00:04:10,334
To je dobře nebo špatně, paní Westinghousová?

16
00:04:11,792 --> 00:04:14,459
- Jak se má dcera, Gladys?
- Dobře, děkuji.

17
00:04:14,542 --> 00:04:16,417
Seznámila se s finančníkem.

18
00:04:16,501 --> 00:04:18,792
To zdobení na vašich šatech je nádherné.

19
00:04:19,876 --> 00:04:24,210
Pane Westinghousi, doslechl jsem se,
že Edisonův nový elektrický systém

20
00:04:24,292 --> 00:04:26,917
je výrazně levnější než plyn.

21
00:04:27,001 --> 00:04:29,251
Nebudí vás to ze spaní?

22
00:04:29,335 --> 00:04:31,335
Vždy je tu něco dalšího.

23
00:04:32,292 --> 00:04:35,001
Pane a paní Worthingtonovi, pane Manesbergu.

24
........