1
00:00:02,252 --> 00:00:03,739
Jsou tady lidé.

2
00:00:03,740 --> 00:00:05,607
Musíme je dostat ven.

3
00:00:05,642 --> 00:00:07,048
Zasloužíš si lepšího chlapa,
než jsem já.

4
00:00:07,083 --> 00:00:09,891
Rozhodl jsem se být tím mužem,
kterého si zasloužíš.

5
00:00:11,080 --> 00:00:12,581
Vypadni odsud.

6
00:00:12,615 --> 00:00:13,881
To je rozkaz.

7
00:00:13,915 --> 00:00:17,286
Součástí mé práce je naučit tě,
jak se máš chovat.

8
00:00:17,320 --> 00:00:19,154
Nenechám tě tady.

9
00:00:20,823 --> 00:00:23,225
Pošli Brettovou a Fosterovou,
jestli je můžeš postrádat.

10
00:00:23,259 --> 00:00:24,826
Jak vypadá požár tam, kde jste?

11
00:00:24,861 --> 00:00:26,328
Tady nahoře budou v bezpečí.

12
00:00:26,362 --> 00:00:28,095
Oblékněte se. Následujte mě.

13
00:00:29,098 --> 00:00:30,685
Rád vidím, že jsi zase s kaplanem.

14
00:00:30,719 --> 00:00:32,141
Sluší vám to spolu.

15
00:00:32,975 --> 00:00:34,542
Zítra odjíždím do Indiany

16
00:00:34,567 --> 00:00:36,182
a žádám tě,
abys jela se mnou.

17
00:00:36,207 --> 00:00:38,326
Vezmeš si mě?

18
00:00:40,304 --> 00:00:42,024
Evakuujte se.

19
00:00:42,058 --> 00:00:43,479
Evakuujte se.

20
00:00:43,504 --> 00:00:46,339
Vybouchne to.

21
00:00:52,421 --> 00:00:54,288
Jak můžeme pomoct, Severide?

22
00:00:54,322 --> 00:00:55,756
Už jsme skoro tam.

23
00:00:55,791 --> 00:00:57,366
Kde je Herrmann?

24
00:00:57,400 --> 00:00:59,794
Sleduj hadici.
........