1
00:00:06,924 --> 00:00:09,343
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:55,931 --> 00:00:58,517
VŠECHNY POSTAVY, MÍSTA,
SPOLEČNOSTI A UDÁLOSTI

3
00:00:58,600 --> 00:01:00,852
V TOMTO DRAMATU JSOU FIKTIVNÍ

4
00:01:13,699 --> 00:01:16,201
4. DÍL

5
00:01:59,161 --> 00:02:01,204
Min-song chtěl, abych vám to dala.

6
00:02:04,291 --> 00:02:05,417
Mně?

7
00:02:05,876 --> 00:02:06,710
Ano.

8
00:02:07,836 --> 00:02:09,755
Požádal mě,

9
00:02:10,672 --> 00:02:11,673
abych to dala tomu,

10
00:02:11,965 --> 00:02:13,508
kdo přinesl knedlíčky.

11
00:02:34,321 --> 00:02:35,238
<i>Ča-jong,</i>

12
00:02:35,697 --> 00:02:37,491
<i>děkuji za to dušené s knedlíčky.</i>

13
00:02:38,116 --> 00:02:39,159
<i>Věděl jsem to.</i>

14
00:02:40,160 --> 00:02:43,372
<i>Tvoje jídlo bych poznal
mezi všemi na světě.</i>

15
00:02:57,594 --> 00:03:00,555
<i>Do Řecka jsi odjela kvůli Kangovi, že?</i>

16
00:03:03,892 --> 00:03:06,103
<i>Peter Pan tvého dětství. Mluvívalas o něm.</i>

17
00:03:06,186 --> 00:03:07,562
<i>Ten chlapec je Kang, že?</i>

18
00:03:14,194 --> 00:03:17,072
Nemám peněženku. Nenechala jsem ji v kině?

19
00:03:17,572 --> 00:03:20,700
- Hned budu zpátky.
- Ča-jong. Ale venku prší.

20
00:03:28,125 --> 00:03:29,084
Ča-jong!

21
00:03:40,303 --> 00:03:43,265
<i>Náhodou jsem si všiml té fotky
ve tvé peněžence.</i>

22
00:03:55,986 --> 00:03:57,738
<i>Té, na které jsme my dva rozostření,</i>

23
00:03:58,447 --> 00:04:01,324
<i>ale usmívající se Kang ne.</i>

24
00:04:04,327 --> 00:04:06,413
<i>Dnes jedeme s Kangem na ryby.</i>

........