1
00:00:06,297 --> 00:00:08,755
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,047 --> 00:00:22,880
MADRID
DEN D

3
00:00:58,338 --> 00:00:59,963
<i>Vzpomínáte na plán Černobyl?</i>

4
00:01:00,547 --> 00:01:02,505
<i>Šlo o zoufalý plán z předchozí akce.</i>

5
00:01:03,047 --> 00:01:05,672
<i>Šlo o to sprchou bankovek</i>
<i>způsobit kolaps Madridu</i>

6
00:01:05,755 --> 00:01:07,963
<i>a v tom zmatku utéct, kdyby se to zvrtlo.</i>

7
00:01:08,422 --> 00:01:09,922
<i>Ten plán měl vyvolat chaos.</i>

8
00:01:12,255 --> 00:01:15,130
<i>A to jsme přesně teď potřebovali.</i>

9
00:01:15,922 --> 00:01:16,755
<i>Chaos.</i>

10
00:01:19,255 --> 00:01:20,422
Chcete to vzít?

11
00:01:26,505 --> 00:01:27,338
Ano?

12
00:01:33,172 --> 00:01:34,005
Vzducholodě?

13
00:01:55,547 --> 00:01:57,172
Budu tam za osm minut.

14
00:01:59,922 --> 00:02:03,297
Ty vzducholodě letí
na jisté souřadnice GPS

15
00:02:03,380 --> 00:02:07,255
a až potom se otevřou poklopy.

16
00:02:07,338 --> 00:02:11,255
<i>Pak budou létat v kruhu</i>
<i>o poloměru 250 metrů</i>

17
00:02:11,338 --> 00:02:14,255
<i>a uvolní svazky každých 40 vteřin</i>

18
00:02:14,338 --> 00:02:15,297
po dobu 50 minut.

19
00:02:16,713 --> 00:02:17,547
Takže...

20
00:02:18,297 --> 00:02:21,547
ve výšce 300 metrů to bude
jako mana padající z nebes.

21
00:02:23,130 --> 00:02:26,255
<i>Celkem vypustíme 140 milionů eur.</i>

22
00:02:29,463 --> 00:02:31,963
To bude drahý vstoupit do jámy lvový, co?

23
00:02:34,130 --> 00:02:34,963
Tobě...

24
00:02:35,963 --> 00:02:37,963
Všem nám říkají Robin Hood.
........