1
00:00:11,133 --> 00:00:15,076
Míří trochu moc doleva.
Musíš to uzpůsobit.

2
00:00:33,955 --> 00:00:35,274
Sakra!

3
00:00:36,986 --> 00:00:39,628
- Kolik máme nábojů?
- Zbývá jich osm.

4
00:00:39,653 --> 00:00:42,481
Neboj se. Na tu
vzdálenost ho dostanu.

5
00:00:42,506 --> 00:00:45,779
- Neměl by velet Max?
- Tohle je má mise, soudruhu.

6
00:00:45,804 --> 00:00:47,622
Přidělila mi ji strana.

7
00:00:47,647 --> 00:00:51,321
- Přesně. Abys tu misi splnil,
neměl bys... - Udělám to já.

8
00:01:03,913 --> 00:01:07,087
Pokud jde o terč, myslím,
že by to měl být komandant.

9
00:01:08,370 --> 00:01:11,078
Vím, že to bude těžší,
ale pochopte, soudruzi,

10
00:01:11,108 --> 00:01:14,797
že když může být zabit i vůdce,
může být zabit jakýkoliv Němec.

11
00:01:14,827 --> 00:01:17,494
Kollwitz poblíž komandatury...
To je nemožné!

12
00:01:18,856 --> 00:01:20,778
Ví někdo, kde bydlí?

13
00:01:21,129 --> 00:01:23,417
V kasárnách 10 kilometrů odsud.

14
00:01:24,947 --> 00:01:28,849
- Známe místo, kam pravidelně
chodí? - Nevíme o něm.

15
00:01:29,477 --> 00:01:33,594
Ale jo. Pokud někam chodí,
kde by to mohlo jít...

16
00:01:33,677 --> 00:01:37,590
- Schwartzovy závody.
- Kde jsou Schwartzovy závody?

17
00:01:37,615 --> 00:01:40,614
Je to továrna, co dělá beton
pro Němce. Paul tam pracuje.

18
00:01:40,639 --> 00:01:42,638
Ale Kollwitz tam skoro nechodí.

19
00:01:42,663 --> 00:01:44,623
Nemělo by být
těžké ho tam dostat.

20
00:01:44,648 --> 00:01:47,409
Pracuješ v továrně,
co dělá beton pro Němce?

21
00:01:49,272 --> 00:01:52,757
- Ano.
- Skvělé, to ji perfektně znáš.

........