1
00:00:43,128 --> 00:00:44,815
Jojo Betzler.

2
00:00:45,532 --> 00:00:47,004
Deset let.

3
00:00:47,335 --> 00:00:55,338
Dneska během speciálního tréninkového
víkendu rozšíříš řady Jungvolku.

4
00:00:56,753 --> 00:01:00,549
Bude to intenzivní, ale dnes

5
00:01:01,700 --> 00:01:03,579
se staneš mužem.

6
00:01:04,492 --> 00:01:10,675
Přísahám, že věnuji svou energii
a sílu zachránci naší země,

7
00:01:11,158 --> 00:01:12,675
Adolfu Hitlerovi.

8
00:01:13,507 --> 00:01:17,818
Jsem ochoten a připraven
položit za něj svůj život,

9
00:01:18,219 --> 00:01:19,946
k tomu mi dopomáhej Bůh.

10
00:01:19,947 --> 00:01:21,634
Přesně tak.

11
00:01:21,869 --> 00:01:25,626
- Jojo Betzlere, jakou máš mysl?
- Mysl hada.

12
00:01:25,627 --> 00:01:28,898
- A Jojo Betzlere, jaké máš tělo?
- Tělo vlka.

13
00:01:28,899 --> 00:01:31,715
- Jojo Betzlere, jakou máš kuráž?
- Kuráž pantera.

14
00:01:31,716 --> 00:01:35,737
- A Jojo Betzlere, jakou máš duši?
- Duši Němce.

15
00:01:35,911 --> 00:01:37,751
Jsi připraven.

16
00:01:38,694 --> 00:01:40,272
Adolfe?

17
00:01:42,480 --> 00:01:43,849
Myslím, že to nezvládnu.

18
00:01:43,850 --> 00:01:46,761
Was? Samozřejmě, že zvládneš!

19
00:01:46,947 --> 00:01:49,630
Jasně, jsi trochu vychrtlý a neoblíbený

20
00:01:49,631 --> 00:01:52,949
a neumíš si zavázat tkaničky,
ačkoliv ti je už 10 let.

21
00:01:53,053 --> 00:01:57,820
Ale přesto jsi ten nejlepšejší
a nejoddanější Nácek v Německu.

22
00:01:57,821 --> 00:02:00,201
Nehledě na to, že jsi fakt fešák.

23
00:02:00,326 --> 00:02:03,301
Teď vyrazíš ven
........