1
00:00:00,000 --> 00:00:02,493
Toto je skutečný příběh.

2
00:00:04,254 --> 00:00:07,554
Čerpá z rozsáhlého pátrání,

3
00:00:07,590 --> 00:00:10,890
rozhovorů a zveřejněných analýz.

4
00:00:10,926 --> 00:00:13,826
The Murders at White House Farm
od Carol Ann Leeové s doplňujícími údaji

5
00:00:13,827 --> 00:00:15,844
In Search of the Rainbow's End
od Colina Caffella.

6
00:00:16,470 --> 00:00:21,273
Některá jména byla změněna.
Některé scény a charaktery byly účelně zdramatizovány.

7
00:00:45,914 --> 00:00:48,460
7. srpna 1985
Essex

8
00:01:50,810 --> 00:01:53,775
Chelmsfordská policie.
Policejní konstábl West.

9
00:01:53,810 --> 00:01:57,361
<i>Jmenuji se Jeremy Bamber.
9 Head Street, Goldhanger.</i>

10
00:01:57,943 --> 00:02:00,020
<i>Potřebuji pomoc.
Prosím, bojím se.</i>

11
00:02:00,056 --> 00:02:03,037
Dobře, dobře, pane.
Co se stalo?

12
00:02:03,078 --> 00:02:05,905
<i>Právě mi volal můj otec
a řekl mi ať přijedu.</i>

13
00:02:05,941 --> 00:02:08,136
<i>Byl vyděšený.</i>

14
00:02:08,172 --> 00:02:09,834
Řekl vám otec,
co se stalo?

15
00:02:09,870 --> 00:02:13,150
<i>Ano. Řekl, že moje sestra
jim vyhrožuje se zbraní v ruce.</i>

16
00:02:13,575 --> 00:02:15,070
<i>Pak se hovor ukončil
a on...</i>

17
00:02:16,703 --> 00:02:17,897
<i>Musíte mi pomoct.</i>

18
00:02:18,625 --> 00:02:20,116
<i>Myslím, že si nedělal legraci.</i>

19
00:02:22,456 --> 00:02:24,820
Před čtyřmi dny.

20
00:02:41,682 --> 00:02:42,722
Sheilo.

21
00:02:45,235 --> 00:02:48,196
- Myslel jsem, že jsi zmizela.
- Jen si upravuji makeup.

22
00:02:48,703 --> 00:02:49,668
Je to hrozné.
........