1
00:00:19,502 --> 00:00:21,206
<i>Nikdo neříká,
že naše sousedství</i>

2
00:00:21,240 --> 00:00:22,744
<i>je zahrada Eden.</i>

3
00:00:22,779 --> 00:00:26,589
<i>Sakra, někteří lidé říkají, že se bůh
tomuto místu vyhýbá,</i>

4
00:00:26,623 --> 00:00:28,260
<i>ale je to dobrý domov...</i>

5
00:00:28,296 --> 00:00:31,337
<i>pro mě a moje děti,
na které jsem pyšný,</i>

6
00:00:31,371 --> 00:00:36,251
<i>protože každý z nich
mi připomíná kousek mě samotného.</i>

7
00:00:36,285 --> 00:00:39,428
<i>Fiona, moje opora, ohromná pomocnice.</i>

8
00:00:39,462 --> 00:00:41,567
<i>Má všechny dobré vlsatnosti
své matky,</i>

9
00:00:41,602 --> 00:00:44,075
<i>akorát není
zuřivá psychotická děvka.</i>

10
00:00:44,109 --> 00:00:45,111
Smrkejte.

11
00:00:45,346 --> 00:00:47,184
<i>Lip, chytrý jako liška.</i>

12
00:00:47,218 --> 00:00:49,223
<i>Samé jedničky
a vyznamenání.</i>

13
00:00:49,258 --> 00:00:51,999
<i>Ten kluk má rozhodně
budoucnost.</i>

14
00:00:54,841 --> 00:00:56,044
Muž:
Ty, vrať se!

15
00:00:56,079 --> 00:00:57,381
Stůj!

16
00:00:57,416 --> 00:01:00,056
<i>Ian, pracovitý,
svědomitý,</i>

17
00:01:00,091 --> 00:01:02,864
<i>ambiciózní,
úžasná pracovní etika.</i>

18
00:01:02,898 --> 00:01:05,105
<i>Nemám zdání,
kde se to v něm bere.</i>

19
00:01:05,139 --> 00:01:06,776
<i>Chce být paragánem.</i>

20
00:01:06,810 --> 00:01:08,347
<i>Ví jak
vykuchat nepřítele</i>

21
00:01:08,381 --> 00:01:12,059
<i>hrstkou drobáků
a starou gymnastickou ponožkou.</i>

22
00:01:12,093 --> 00:01:13,429
........