1
00:00:06,006 --> 00:00:10,802
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,885 --> 00:00:12,846
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI.

3
00:00:12,929 --> 00:00:16,850
NĚKTERÉ SCÉNY, POSTAVY, JMÉNA,
MÍSTA A UDÁLOSTI JSOU VŠAK SMYŠLENÉ.

4
00:00:28,445 --> 00:00:29,571
Chudinko.

5
00:01:02,228 --> 00:01:05,815
Předpokládám, že víte, proč tu jste,

6
00:01:05,899 --> 00:01:07,776
<i>comandante</i> Verdine.

7
00:01:09,944 --> 00:01:12,530
Zeptáme se vás na pár otázek.

8
00:01:13,531 --> 00:01:15,033
Když na ně odpovíte,

9
00:01:15,742 --> 00:01:18,036
tak až přijedete do Států,

10
00:01:18,703 --> 00:01:21,247
uzavřou s váma kompletní dohodu.

11
00:01:22,082 --> 00:01:23,374
Imunita.

12
00:01:23,875 --> 00:01:25,877
Ochrana svědků.

13
00:01:26,753 --> 00:01:27,754
Prachy.

14
00:01:28,838 --> 00:01:31,716
Nejlepší a jediná dohoda, jakou dostanete.

15
00:01:33,384 --> 00:01:36,262
Mnohem lepší, než si zasloužíte.

16
00:01:40,350 --> 00:01:42,143
Co chcete vědět?

17
00:01:53,988 --> 00:01:55,323
Víme, že jste tam byl.

18
00:01:56,032 --> 00:01:57,200
Jste na kazetě.

19
00:01:58,118 --> 00:01:59,994
Chcem vědět, kdo stojí v čele,

20
00:02:00,620 --> 00:02:02,122
kdo vydával rozkazy...

21
00:02:02,831 --> 00:02:04,207
a jak vysoko to sahalo.

22
00:02:05,542 --> 00:02:06,793
Chcem slyšet jména.

23
00:02:15,593 --> 00:02:17,512
A když to neudělám?

24
00:02:18,179 --> 00:02:19,639
Nechceme vám ublížit...

25
00:02:20,932 --> 00:02:21,933
ale můžeme.
........